NVvR

Onder "NVvR" is verenigingsspecifieke informatie te vinden over het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR), de statuten en reglementen, de vergader-/activiteitenkalender, het bestuur, het bureau en de diverse commissies en werkgroepen en voor leden van de NVvR: de ledenlijst. Informatie van de historische commissie van de NVvR staat hier.

De Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR) is opgericht op 14 april 1901. De NVvR behartigt de belangen van haar leden, zorgt mede voor een goede toegankelijkheid en kwaliteit van de radiologie en draagt bij aan een positieve beeldvorming rond de radiologie en de radiologen in Nederland.
Hier vindt u informatie over het lidmaatschap van de NVvR. Voor leden is hier ook een declaratieformulier beschikbaar, om kosten die gemaakt zijn voor activiteiten tbv de NVvR te declareren.
De NVvR bestaat uit de algemene vergadering, een bestuur, commissies, secties en werkgroepen met een bureau ter ondersteuning. Klik hier voor een toelichting op het onderscheid tussen deze organen. Per commissie/werkgroep zijn hieronder de documenten en samenstelling te zien. Voor secties is een sectierubriek elders op deze website ingericht. Klik hier voor een organogram van de commissies in de pijlers Kwaliteit, Opleiding & Onderwijs, Praktijk en Wetenschap.
In deze kalender staat een overzicht van verenigingsactiviteiten, zoals vergaderingen en andere bijeenkomsten. Zie bij de eigen commissie onder Organisatie of bij de eigen sectie onder Secties voor de agenda, stukken en locatie of ga naar alle Vergaderingen.
General information Radiological Society of the Netherlands in English
Jaarlijks worden door de Nederlandse Vereniging voor Radiologie de Radiologendagen georganiseerd. Het tweedaagse congres heeft een wisselend thema en vindt ook vaak op een andere locatie plaats.
Een overzicht van partners uit het netwerk en de NVvR-afgevaardigden daarin. laatst bijgewerkt februari 2023

Documenten NVvR

1 juni, 2023
Type Advies
Trefwoorden kennisagenda zorgevaluatie kennishiaten zorginnovatie
17 maart, 2023
Categorie KwaliteitNVvR
Trefwoorden CT cardiovasculair Basisprotocol
6 december, 2022
Categorie KwaliteitNVvR
Type Kwaliteitsnorm
Trefwoorden kwaliteitsnorm interventieradiologie
23 juni, 2022
Categorie KwaliteitNVvR
Type Beleidsnotitie
Trefwoorden beleid kwaliteit draagvlak netwerkvorming zichtbaarheid
14 juli, 2021
Categorie KwaliteitNVvR
Type Kwaliteitsnorm
Trefwoorden visitatie normen
17 juni, 2021
Categorie NVvR
Van NVvR
Type Advies
Trefwoorden taakherschikking visiedocument
17 juni, 2021
Categorie NVvR
Van NVvR
Type Beleidsnotitie
Trefwoorden strategische visie
15 november, 2018
Categorie NVvR
Type Beleidsnotitie
Trefwoorden ICT netwerkgeneeskunde
5 juli, 2018
Categorie NVvR
Van NVvR
Type Beleidsnotitie
Trefwoorden ledengegevens privacy
1 januari, 2018
Type Advies
Trefwoorden kennisagenda zorgevaluatie kennishiaten
20 september, 2016
Categorie NVvR
Van NVvR
Type Reglement
Trefwoorden statuten reglement
20 september, 2016
Categorie NVvR
Van NVvR
Type Reglement
Trefwoorden huishoudelijk reglement
9 juni, 2016
Categorie NVvR
Type Advies
Trefwoorden botonderzoek leeftijd
9 juni, 2016
Categorie NVvR
Van NVvR
Type Beleidsnotitie
Trefwoorden strategie visie