Lidmaatschap

Hier vindt u informatie over het lidmaatschap van de NVvR. Voor leden is hier ook een declaratieformulier beschikbaar, om kosten die gemaakt zijn voor activiteiten tbv de NVvR te declareren.

Voordelen van lidmaatschap NVvR

  • toegang tot het besloten gedeelte van de website, met informatie over o.a. beroepsbelangen, opleiding, wetenschap en kwaliteit
  • toegang tot ledenlijst op website
  • informatie vanuit secties
  • regelmatige toezending digitale Nieuwsbrief
  • elk kwartaal toezending MemoRad
  • voorrang op niet-leden bij deelname aan Sandwichcursussen en Radiologendagen
  • toegang tegen ledentarieven bij onderwijsactiviteiten van de NVvR
  • korting op kwaliteitsvisitaties (korting wordt berekend aan de hand van de duur van het NVvR-lidmaatschap).
  • een NVvR-lidmaatschap omvat ook een lidmaatschap van de European Society of Radiology (voor gewone en juniorleden NVvR). De contributie daarvan wordt door de NVvR betaald (ijkdatum augustus). Als ESR-lid kunt u tegen gereduceerd tarief deelnemen aan ECR in Wenen het jaar daarop. Lees meer hierover.
  • een NVvR-lidmaatschap omvat ook een aansluiting bij Federatie Medisch Specialisten (voor gewone leden). Juniorleden kunnen lid worden van De Jonge Specialist (DJS) en de Landelijke vereniging voor Artsen in Dienstverband (LAD). Lees meer over de aansluiting bij FMS.

Het buitengewoon lidmaatschap en emerituslidmaatschap van de NVvR bieden dezelfde voordelen, behalve het automatisch lidmaatschap van ESR en de aansluiting bij FMS. 

Contributietarieven NVvR 2024

Gewoon lid NVvR: €686, plus FMS-bijdrage €607,77
Juniorlid NVvR: €285 
Buitengewoon lid NVvR: €302
Emeritus lid NVvR: €41

Ook nucleair geneeskundigen die lid zijn van NVNG kunnen gewoon lid van de NVvR worden. Zij betalen in 2024 €192.

Lees meer:
- over het verstrekken van een incassomachtiging voor uw contributiebetaling
- het vermijden van de berekening van administratiekosten bij een (onverhoopt) te late betaling
- over de contributiefacturen 2024
- over het NVvR-lidmaatschap voor NVNG-leden
- algemene informatie over de lidmaatschapscategorieën van de NVvR (gebaseerd op de Statuten van de NVvR).

Aanvragen lidmaatschap

Maak een account aan op deze site, vul de gevraagde gegevens in en verzend het formulier. Het bureau van de NVvR neemt contact met u op.

Lees meer:
- over het privacystatement van de NVvR, om te weten te komen hoe de NVvR omgaat met uw persoonsgegevens.
- over het privacystatement van FMS en het privacy statement van ESR.

Mutaties lidmaatschap

Door te klikken op uw profielfoto krijgt u toegang tot uw eigen gegevens. Het bureau krijgt van uw mutatie automatisch bericht.

Het is niet mogelijk om uw lidmaatschapscategorie aan te passen, stuur daarvoor een mail aan het bureau NVvR. Wijzigingen in uw lidmaatschapsregistratie die door het bureau van de NVvR zijn bevestigd vóór 20 december van het lopende jaar, worden meegenomen bij de contributienota van het jaar daarop. Denk bijvoorbeeld aan de omzetting van een gewoon lidmaatschap naar een emerituslidmaatschap bij beëindiging van uw praktijk, of een buitengewoon lidmaatschap wanneer u verhuist naar het buitenland. 

Opzegging lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap van de NVvR dient schriftelijk en vóór 1 december geschieden door middel van een mail aan het bureau NVvR. Het bureau NVvR stuurt een schriftelijke bevestiging van uw opzegging vóór 20 december van het lopende jaar. Opzeggingen die na 1 december worden ontvangen en niet worden bevestigd door het bureau NVvR hebben geen effect voor de contributienota (zie artikel 5.2 Statuten). Wanneer het lidmaatschap van de NVvR wordt opgezegd, ontvangt u ook geen nota meer voor de FMS-bijdrage.

Onkostenregeling

Voor activiteiten die leden verrichten ten behoeve van de NVvR, bestaat een onkostenregeling of vacatievergoedingsregeling. U kunt daarop een beroep doen via het declaratieformulier. Degene die geregeld een vacatievergoeding ontvangt, is in principe BTW-plichtig. Meer informatie daarover vindt u hier.