Kwaliteit

De ontwikkelingen in de gezondheidszorg in het algemeen en in de radiologie in het bijzonder, maken het van groot belang dat de NVvR en actueel, gedragen en integraal kwaliteitsbeleid voert. De commissie kwaliteit coördineert en bewaakt de uitvoering van dit beleid. Uitvoerende taken liggen bij de commissie kwaliteitsvisitatie en verschillende werkgroepen. De commissie houdt voorts nauw contact met de sectie techniek over vraagstukken die betrekking hebben op ICT of stralingsbelasting.

Eén van de belangrijkste pijlers van kwaliteitsbeleid zijn medisch specialistische richtlijnen. Richtlijnen beschrijven evidence-based aanbevelingen gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg. De NVvR is betrokken bij meer dan 150 verschillende multidisciplinaire richtlijnen.
De NVvR speelt in op actuele ontwikkelingen binnen het vakgebied door het opstellen van verenigingsdocumenten. Deze bieden de leden ondersteuning in de dagelijkse praktijk. Bij de naamgeving van documenten committeert de NVvR zich aan de uniforme terminologie zoals vastgesteld in de Raad Kwaliteit (FMS, 2017).
De NVvR houdt de regie op de kwaliteit van zorg door aan te sluiten bij initiatieven rondom transparantie van zorg. De NVvR hanteert een interne procedure voor de ontwikkeling en autorisatie van indicatoren. 
De NVvR stelt zich tot doel de kwaliteit van radiologische zorg in Nederland te bevorderen. Eén van de gebruikte instrumenten is de kwaliteitsvisitatie. Dit is een vorm van intercollegiale toetsing die eenmaal per 5 jaar plaatsvindt op locatie. Deelname is verplicht voor de herregistratie als medisch specialist. De kwaliteitsvisitatieverklaring van de NVvR komt direct in het persoonlijk dossier in GAIA voor de herregistratie bij RGS. De commissie kwaliteitsvisitatie is verantwoordelijk voor de planning, coördinatie en uitvoering van de visitaties.
Overzicht van kwaliteitsdocumenten, informatie en websites van partijen uit het netwerk, die relevant zijn voor de radiologische praktijkvoering.
De ontwikkelingen in de gezondheidszorg in het algemeen en in de radiologie in het bijzonder, maken het van groot belang dat de NVvR een actueel, gedragen en integraal kwaliteitsbeleid voert. De NVvR commissie kwaliteit coördineert en bewaakt de uitvoering van dit beleid.
In de Kennisagenda Radiologie worden de meest relevante en urgente radiologische onderzoeksvragen gepresenteerd die zich lenen voor (zorgevaluatie)onderzoek. Hiermee wordt ingezet op het versterken van de wetenschappelijke basis van de radiologie en daardoor op doelmatige, effectieve en veilige zorg voor patiënten. Klik hier voor een PDF van de Kennisagenda 2023-2027.

Documenten Kwaliteit

1 juni, 2023
Type Advies
Trefwoorden kennisagenda zorgevaluatie kennishiaten zorginnovatie
17 maart, 2023
Categorie KwaliteitNVvR
Trefwoorden CT cardiovasculair Basisprotocol
6 december, 2022
Categorie KwaliteitNVvR
Type Kwaliteitsnorm
Trefwoorden kwaliteitsnorm interventieradiologie
23 juni, 2022
Categorie KwaliteitNVvR
Type Beleidsnotitie
Trefwoorden beleid kwaliteit draagvlak netwerkvorming zichtbaarheid
14 juli, 2021
Categorie KwaliteitNVvR
Type Kwaliteitsnorm
Trefwoorden visitatie normen
17 juni, 2021
Categorie Kwaliteit
Type Leidraad
Trefwoorden verslag
17 juni, 2021
Categorie Kwaliteit
Type Leidraad
Trefwoorden kritieke bevindingen nevenbevindingen communicatie onverwachte bevindingen
4 februari, 2021
Categorie Kwaliteit
Type Kwaliteitsnorm
Trefwoorden beroerte acute zorg normen IAT
4 februari, 2021
Categorie Kwaliteit
Van NVvR
Type Kwaliteitsnorm
Trefwoorden IAT acute zorg beroerte interventionalist
13 augustus, 2019
Categorie Kwaliteit
Type Leidraad
Trefwoorden herbeoordeling
13 augustus, 2019
Categorie Kwaliteit
Type Leidraad
Trefwoorden informed consent time out patiëntveiligheid
13 augustus, 2019
Categorie Kwaliteit
Type Leidraad
Trefwoorden scout survey archiveren
13 augustus, 2019
Categorie Kwaliteit
Type Leidraad
Trefwoorden klinische informatie
15 november, 2018
Van NVvR
Type Beleidsnotitie
Trefwoorden Echografie
13 augustus, 2018
Categorie Kwaliteit
Type Sectie
Trefwoorden CWK kinderen trauma
30 maart, 2018
Categorie Kwaliteit
Type Reglement
Trefwoorden kwaliteit reglement
8 februari, 2018
Categorie Kwaliteit
Type Kwaliteitsnorm
Trefwoorden visitatie normen
1 januari, 2018
Type Advies
Trefwoorden kennisagenda zorgevaluatie kennishiaten
19 september, 2017
Categorie Kwaliteit
Van NVvR
Type Richtlijn
Trefwoorden contrastmiddelen
19 september, 2017
Categorie Kwaliteit
Van NVvR
Type Richtlijn
Trefwoorden contrastmiddelen
19 september, 2017
Categorie Kwaliteit
Van NVvR
Type Richtlijn
Trefwoorden contrastmiddelen
19 september, 2017
Categorie Kwaliteit
Van NVvR
Type Richtlijn
Trefwoorden contrastmiddelen
23 juni, 2017
Categorie Kwaliteit
Type Leidraad
Trefwoorden informed consent interventieradiologie
9 februari, 2017
Categorie Kwaliteit
Type Leidraad
Trefwoorden expertise herbeoordeling deskundigheid klachtensituatie
14 november, 2016
Categorie Kwaliteit
Type Sectie
Trefwoorden BI-RADS
1 maart, 2016
Categorie Kwaliteit
Type Beleidsnotitie
Trefwoorden Jaarplan beleid kwaliteit 2016
4 juni, 2015
Van NVvR
Type Beleidsnotitie
Trefwoorden Echografie Proces radioloog
4 juni, 2015
Type Advies
Trefwoorden beelduitwisseling ICT
4 juni, 2015
Van NVvR
Type Beleidsnotitie
Trefwoorden Echografie laborant
4 juni, 2015
Categorie Kwaliteit
Type Leidraad
Trefwoorden complicatie registratie bespreking definities
24 juni, 2014
Categorie Kwaliteit
Type Advies
Trefwoorden choosing wisely verstandig kiezen
1 januari, 2013
Categorie Kwaliteit
Type Beleidsnotitie
Trefwoorden kwaliteit beleid
10 november, 2011
Categorie Kwaliteit
Van NVvR
Type Kwaliteitsnorm
Trefwoorden normpraktijk