Deelcertificering

De gefuseerde opleiding van radiologie en nucleaire geneeskunde is op 1 juli 2015 gestart. Radiologen en nucleair geneeskundigen die zich hadden bekwaamd op het grensvlak van beide specialismen konden in de periode 2015-2021 hun bekwaamheden laten certificeren door de Commissie Deelcertificering NVNG/NVvR.

De Commissie Deelcertificering is opgeheven per 1 januari 2022. De bekwaming van radiologen en nucleair geneeskundigen in elkaars vakgebied kan echter doorgaan. Per 2022 hebben de NVNG en de NVvR een leidraad ontwikkeld voor toetsing en verstrekking van lokale verklaringen bekwaming hybride beeldvorming, die de centrale certificering door de commissie Deelcertificering vervangt.

In het kort bestaat de leidraad uit de volgende onderdelen, waarbij hieronder kan worden doorgeklikt naar een bijlage of sjabloon:

  • Overzicht van eisen voor verklaring bekwaming hybride beeldvorming per 2022 (gelijk aan eisen deelcertificaten t/m 2021, klik hier voor informatie over het te volgen onderwijs);
  • Vastleggen van het gevolgde onderwijs en overige bewijsvorming, inclusief aantal behaalde verrichtingen in een persoonlijk portfolio (RIS-sjabloon);
  • Toetsing portfolio door gehele vakgroep RAD/NG in de lokale instelling (checklist);
  • Ondertekening Verklaring bekwaming hybride beeldvorming door complementair specialist van vakgroep in betreffende instelling.
  • Steekproefsgewijze controle via kwaliteitsvisitatie

 

Jaarverslagen commissie Deelcertificering NVNG/NVvR:

jaarverslag 2021-2022

jaarverslag 2020

jaarverslag 2019

jaarverslag 2018