Links

Een overzicht van partners uit het netwerk en de NVvR-afgevaardigden daarin.

laatst bijgewerkt februari 2023

   

 

 

In de Federatie Medisch Specialisten werken sinds 1 januari 2015 32 medisch wetenschappelijke verenigingen samen. Er zijn vier Raden, waarin afgevaardigden van de wv'-en zitting hebben. Elke Raad kent ook weer eigen commissies en werkgroepen. De voorzitters van de wv'-en vormen de Algemene Vergadering. 
De FMS heeft een Kennis- en Dienstverleningscentrum (KDC) voor (individuele) vragen en advies op het gebied van arbeidszaken, ondernemerszaken, gezondheidsrecht en organisatie van medisch specialisten in een VMSD, MSB, e.d. In een filmpje wordt de FMS-structuur toegelicht.

FMS Algemene Vergadering
mw. dr. H.M.J. (Jet) Quarles van Ufford
mw. dr. H.M.J. (Jet) Quarles van Ufford (Werkgroep Acute zorg)
FMS Beroepsbelangen
dhr. dr. M.J. (Mark) Arntz (Raad Beroepsbelangen)
mw. drs. I. (Irene) van der Horst (Raad Beroepsbelangen) 
mw. drs. I. (Irene) van der Horst (Werkgroep Verdeelmodel en normtijden)
dhr. dr. M.J. (Mark) Arntz (Commissie NZa-regelgeving)
mw. dr. H.M.J. (Jet) Quarles van Ufford (Werkgroep Diagnostiek) 
FMS Kwaliteit
mw. drs. M.C. (Merlijn) Peterse (Raad Kwaliteit)
mw. drs. M.M. (Miranda) Snoeren (Raad Kwaliteit)
dhr. dr. J. (Jesse) Habets (Raad Kwaliteit)
dhr. dr. ir. J.J. (Jan-Jaap) Visser (Adviescommissie Registratie en informatievraagstukken)
dhr. prof. dr. H.J. (Hildo) Lamb (Adviescommissie Zorgevaluatie)
dhr. drs. G.A.P. (Gérard) de Kort (Adviescommissie Kwaliteitsvisitatie)
FMS Opleiding
dhr. T. (Tadek) Hendriksz (Raad Opleiding) per 2022
mw. dr. L. (Liesbeth) Peters-Bax (Raad Opleiding)
FMS Wetenschap en Innovatie
mw. prof. dr. M. (Marion) Smits (Raad Wetenschap en Innovatie) 
mw. dr. M. (Mariana) Selwaness (plaatsvervanger)
mw. dr. A. (Anouk) van der Hoorn (plaatsvervanger)
FMS Informatiebeleid
dhr. dr. M.C. (Mark) Kruit (Platform Informatiebeleid CMIO Netwerk)
dhr. drs. O. (Onno) Vijlbrief (plaatsvervanger)

 
De KNMG is een artsenfederatie, die de belangen behartigt van 59.000 artsen en studenten. De Federatie Medisch Specialisten is een van de zeven artsenverenigingen die bij KNMG is aangesloten. KNMG richt zich op dossiers die de beroepsverenigingen overstijgen, zoals medisch-ethische kwesties, opleiding, (her)registratie en toezicht. 

Afgevaardigden KNMG:
Registratiecommissie Geneeskundig Specialismen (RGS)

dhr. dr. A. (Alexandr) Sramek, eerste afgevaardigde NVvR, tevens plv. lid NVNG
mw. dr. C.A.H. (Caroline) Klazen, plv. afgevaardigde NVvR
Geschillencommissie RGS
dhr. drs. E.C. (Emile) Coerkamp
Adviescommissie Bezwaarschriften RGS
dhr. drs. E.C. (Emile) Coerkamp
 

  

Soncos is een platform voor interdisciplinair overleg en professionele samenwerking, dat o.a. jaarlijks een Normeringsrapport uitbrengt. Daarnaast wordt op oncologisch vlak samengewerkt in de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie en in de Stichting HOVON (Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland).

Vertegenwoordigers in Soncos
mw. drs. H.M. (Heleen) Dekker
Vertegenwoorder in NVMO
mw. drs. C.A.H. (Charlotte) Lange
Vertegenwoordigers in HOVON-imaging werkgroep
dhr. drs. B.J.H. (Bouke) Boden
dhr. dr. C.F.M. (Stan) Buckens
mw. drs. J. (Julia) Huijbregts
mw. drs. W.H.F. (Willemijn) Huijgen
dhr. dr. B. (Bart) de Keizer
mw. dr. H.M.E. (Jet) Quarles van Ufford

 

IHE is een wereldwijd samenwerkingsverband van gebruikers en leveranciers van ICT in de zorgsector, om zorgprocessen en informatie-uitwisseling optimaal te laten verlopen. 

Vertegenwoordiger in IHE Nederland
dhr. drs. E. (Evert) Sanders
 

 

Op stralingsgebied zijn meerdere organen actief. De Nederlandse Commissie voor Stralingsdosimetrie (NCS) heeft tot doel "the appropriate use of dosimetry of ionizing radiation both for scientific research and practical applications" te bevorderen. Daarnaast is de NVvR aangesloten bij NVS, waar de wetenschappelijke bestudering van de bescherming van mensen, dieren, planten en goederen tegen straling wordt bevorderd. 

Vertegenwoordigers NCS
dhr. drs. N. (Nanko) de Graaf, NVvR-zetel in hoofdbestuur NCS
mw. dr. G. (Gitta) Bleeker-Swart, Platform Stralingsbescherming NCS

 target=

Het College Ziekenhuis Opleidingen (CZO) is opgericht op initiatief van NFU (Federatie Universitair medische centra) en NVZ (Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen). Het CZO toetst de kwaliteit van medisch ondersteunende zorgopleidingen, o.a. die tot radiologisch laborant (BRL).

Afgevaardigde in CZO en Examencommissie
dhr. drs. M. (Mark) Logtenberg

Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) is een samenwerkingsverband van organisaties, wetenschappers en zorgprofessionals op het gebied van hart- en vaatziekten. The ambition of the alliance is to lower the cardiovascular disease burden by 25% in 2030 by earlier recognition of disease and rapid translation of excellent science into health improvement.

Vertegenwoordigers in Partner Assembly DCVA
dhr. prof. dr. H.J. (Hildo) Lamb
mw. prof. dr. M. (Marion) Smits

 

Internationaal

  P.J. W. Wensing, National Societies committee H.J. Lamb, Research Committee R.A.J. Nievelstein, Education Committee H. Pieterman, Professional Organizing Committee H. Pieterman, initiative ESR/RSNA structured reporting E.F.W. Courrech Staal, Radiology Trainees Forum (RTF)   

Sinds 2005 is ESR het 'single house of radiology in Europe'. ESR is een non profit en apolitieke organisatie met 69.300 leden uit 157 landen. Alle NVvR-leden zijn als onderdeel van hun lidmaatschap lid van ESR. Elk voorjaar wordt het European Congress of Radiology (ECR) georganiseerd in Wenen. 

Afgevaardigden ESR
prof. dr. M. (Mathias) Prokop, National Societies committee
mw. dr. A. (Anouk) van der Hoorn, Research Committee
mw. dr. J.C. (Jan-Cees) de Groot, Education Committee
dhr. dr. J. (Jesse) Habets, Quality, Safety and Standards Committee
dhr. drs. H. (Herman) Pieterman, initiative ESR/RSNA structured reporting
dhr. drs. S.H. (Sietze) Hofman, Radiology Trainees Forum (RTF)      

   

 

In UEMS zijn de nationale artsenverenigingen van 37 landen in de Europese Unie verenigd. UEMS representeert 1,6 miljoen medisch specialisten. De Nederlandse afgevaardigden worden benoemd door FMS.

Afgevaardigden UEMS
mw. drs. M.E.A.P.M. (Miraude) Adriaensen, sectie radiologie UEMS
dhr. prof. dr. H.J. (Hildo) Lamb, sectie radiologie UEMS
dhr. dr. J.C. (Jan Cees) de Groot, sectie neuroradiologie UEMS
dhr. dr. B.J. (Bart) Emmer, sectie neuroradiologie UEMS
dhr. prof. dr. J.A. (Jim) Reekers, sectie interventieradiologie UEMS