Musculoskeletale radiologie

De sectie Musculoskeletale (MSK) radiologie is opgericht in 2007 met als doel de expertise in de subspecialisatie MSK in Nederland te ondersteunen en verder te ontwikkelen.

Om dit doel te bereiken wordt vanuit de sectie geparticipeerd in de opleiding (door middel van het blok- en het differentiantenonderwijs), de nascholing (o.a. door middel van betrokkenheid bij de organisatie van de SandWichCursus en de Radiologendagen) en het borgen van een door de NVvR geaccrediteerd Fellowship Musculoskeletale radiologie.

Daarnaast is de MSK sectie betrokken bij herziening en ontwikkeling van vele zowel bestaande als ook nieuwe aan MSK-gerelateerde richtlijnen.

De sectie MSK bestaat inmiddels uit ca. 400 leden. Om de leden te betrekken bij de activiteiten wordt 2-jaarlijks een algemene leden vergadering/sectiedag georganiseerd. Op deze bijeenkomsten worden de leden geïnformeerd over de lopende zaken binnen de Musculoskeletale radiologie, worden bijvoorbeeld (herziene) protocollen en richtlijnen besproken en is er ruimte van sprekers van buiten de sectie.

Er bestaat een goede relatie met de MSK-sectie van de Belgische Vereniging voor Radiologie en op regelmatige basis worden er, afwisselend in België en Nederland, gezamenlijke activiteiten georganiseerd. Op deze dagen wordt met name recent wetenschappelijk onderzoek en interessante casuïstiek gepresenteerd.

Op de pagina ‘Sectiezaken’ staan naast de nieuwsbrief ook de lopende zaken vermeld. Mocht u, bijvoorbeeld in het kader van een Fellowship, nog interesse hebben in het leveren van een bijdrage aan de sectie, dan kunt u hier uw eventuele wens tot deelname aan bijvoorbeeld de revisie van een richtlijn aangeven.

Het aanvragen van het lidmaatschap voor de sectie MSK staat open voor NVvR leden. 
De sectiecontributie bedraagt € 60,= per jaar. Voor juniorleden is het lidmaatschap gratis. Hiermee wordt het collectieve lidmaatschap van de ESSR betaald. 

De sectie MSK is ook te vinden op LinkedIn.

Nog geen sectielid? Klik op onderstaande link (alleen zichtbaar na inloggen).

Documenten Musculoskeletale radiologie

Er zijn geen documenten gevonden die voldoen aan deze criteria.