Kennisagenda

In de Kennisagenda Radiologie worden de meest relevante en urgente radiologische onderzoeksvragen gepresenteerd die zich lenen voor (zorgevaluatie)onderzoek. Hiermee wordt ingezet op het versterken van de wetenschappelijke basis van de radiologie en daardoor op doelmatige, effectieve en veilige zorg voor patiënten.

Klik hier voor een PDF van de Kennisagenda 2023-2027.

Kennisagenda Radiologie 2023-2027

Doel van dit SKMS project is een kennisagenda met een beschrijving van de belangrijkste kennishiaten op het gebied van zorgevaluatie en zorginnovatie binnen de radiologie. Het project is een vervolg op de Kennisagenda Radiologie 2018-2022.
In deze nieuwe kennisagenda wordt specifiek aandacht gegeven aan innovaties, omdat er binnen het vakgebied behoefte bestaat aan inbedding van nieuwe technieken in de reguliere zorg. Evaluatieonderzoek is nodig om de (kosten)effectiviteit van een innovatie in vergelijking met de reguliere zorg aan te tonen. Het beantwoorden van de onderzoeksvragen leidt tot meer kennis, betere richtlijnen en effectievere en meer doelmatige zorg voor patiënten. Bij de ontwikkeling van de kennisagenda is de methodiek voor kennisagenda’s van FMS/Kennisinstituut gevolgd. Het project is gefinancierd uit SKMS gelden.
De top 10 kennishiaten op het gebied van zorgevaluatie en de top 5 op het gebied van zorginnovatie zijn gepresenteerd aan de Algemene Vergadering NVvR op 9 februari 2023 en vastgesteld door het bestuur van de NVvR op 13 februari 2023.

Resultaat

- Kennisagenda 2023-2027, gepresenteerd tijdens de CLUB Sandwich op 26 mei 2023
- Kennishiaten in kennisagenda 2023-2027
(versie 3 april 2023, na AV NVvR 09-02-2023, akkoord NVvR bestuur 13-02-2023 en akkoord Patiëntenfederatie)
- Shortlist kennishiaten (n = 211) voor prioriteringsbijeenkomst 7 juni 2022

Informatie

Oproep deelname prioriteringsbijeenkomst op 07-06-2022
Oproep tot indienen van kennishiaten (deadline 14-01-2022) 

Werkgroep

Dhr. Prof. dr. H.J. (Hildo) Lamb (voorzitter)
Dhr. Prof. dr. R.P.J. (Ricardo) Budde
Mw. drs. I.A. (Isabeau) Ciggaar
Dhr. dr. J. (Joost) Nederend
Mw. dr. M. (Monique) Reijnierse
Mw. dr. R.S. (Ruth) Smit
Dhr. drs. O.D. (Onno) Vijlbrief
Dhr. dr. R.P.H. (Reinoud) Bokkers
Mw. dr. R (Romy) Zwarts – van de Putte, senior adviseur Kennisinstituut Federatie Medisch Specialisten
Mw. K. (Karli) Hubert MSc, adviseur NVvR
Mw. dr. K. (Karin) Flobbe, senior adviseur NVvR

Zie ook: Kennisagenda Radiologie i.s.m. Nucleaire Geneeskunde 2018-2022