DLO - Digitale Leeromgeving

De NVvR heeft een Digitale Leeromgeving (DLO) waar alle aios en radiologen toegang toe kunnen krijgen. De DLO is een samenwerking van de FMS met alle wetenschappelijke verenigingen en biedt mogelijkheden voor 'blended learning' (mix van klassiek en digitaal onderwijs) en e-learnings.

Toegang tot de DLO

Klik hier om naar de DLO te gaan. De gebruikersnaam is het NVvR-lidnummer (of een e-mailadres voor niet-leden).

Aios of radioloog en nog geen account voor de DLO? Stuur een e-mail naar het bureau van de NVvR om een DLO-account aan te vragen.

Bij géén inlog in de DLO binnen 5 maanden na het aanmaken van de gebruikersaccount zal door de functioneel beheerder van de FMS het account worden verwijderd. Een DLO-account kan opnieuw worden aangevraagd via de NVvR.

Landelijk Differentiantenonderwijs (LDO) in de DLO

Sinds 1 januari 2023 wordt de DLO gebruikt voor het Landelijk Differentiantenonderwijs (LDO). Vanaf die datum zijn alle LDO-cursusdagen te vinden in de DLO. Een aios die een LDO-dag heeft gevolgd, ontvangt na afloop via e-mail een certificaat en kan het certificaat via een koppeling in het portfolio in Vrest terecht laten komen.

In de DLO kan elke aios zich inschrijven voor een LDO-cursusdag. LDO-dagen worden georganiseerd per differentiatie en zijn alleen toegankelijk voor aios die de betreffende differentiatie volledig doorlopen. Klik hier voor de geplande data van LDO-dagen.

Visie op de DLO

De Commissie Onderwijs heeft in samenspraak met diverse commissies binnen de NVvR, die betrokken zijn bij het onderwijs voor aios en andere scholingsactiviteiten, een visie op de DLO geschreven (mei 2023, klik hier).

E-learning met betaling

P.M. Algemene voorwaarden