RCO en BVT

De organisatie van het Regionaal Cursorisch Onderwijs en het onderwijs Beeldvormende Technieken wordt begeleid door het Onderwijsbureau van het UMCU, onder leiding van dr. D.R. Rutgers en dr. A. van der Gijp (tel. Onderwijsbureau UMCU: 088-7556688). 

Beeldvormende Technieken (BVT)

Het onderwijs Beeldvormende Technieken (BVT) wordt per regio (Midden, Oost, West, Zuid) gegeven in het eerste tot en met het derde opleidingsjaar. Tijdens deze cursus komt de technische achtergrond van echo, CT, MRI en conventioneel onderzoek aan bod. Toetsing van de BVT vindt sinds enige tijd niet meer plaats via een apart tentamen, maar is onderdeel van de Voortgangstoets (VGT) die 2x per jaar plaatsvindt. 

KPB, OSATS en CAT

Naast de landelijke toetsing is een aios verplicht per jaar een minimaal aantal KPB’s (Korte Praktijk Beoordeling), OSATS (Objective Structured Assessment of Technical Skills), 2 CAT’s (Critically Appraised Topic) en andere feedbackmomenten te verzamelen.

De toetsstof RCO-BVT is opgenomen in de studiegids.

Evaluatieformulieren

Evaluatieformulier RCO

Evaluatieformulier BVT

Evaluatieformulier LDO

Voor onderwijsactiviteiten van de NVvR bestaat een klachtenregeling.