Radiologendagen

Jaarlijks worden door de Nederlandse Vereniging voor Radiologie de Radiologendagen georganiseerd. Het tweedaagse congres heeft een wisselend thema en vindt ook vaak op een andere locatie plaats.

Flyer CLUB Sandwich 24-26 mei 2023

Inschrijven CLUB Sandwich 24-26 mei 2023

CLUB Sandwich

Op 24, 25 en 26 mei 2023 bundelen de Sandwichcursus-commissie en het comité Radiologendagen de krachten en organiseren zij een uniek 3-daags congres in de Reehorst in Ede voor heel radiologisch Nederland: CLUB Sandwich!

Vanaf nu kunt u zich inschrijven voor één, twee óf zelfs drie dagen. Zowel de vaste SWC bezoeker als de Radiologendagen deelnemer komt ruimschoots aan zijn/haar trekken. Bij deelname van drie dagen weet u zeker dat u niets mist van de plenaire vakoverstijgende sessies en de vakinhoudelijke parallelsessies. Het feest op donderdag 25 mei in de 'Mauritskazerne’ mag natuurlijk niet ontbreken.
 
Programma
Klik hier voor de flyer met het volledige programma en overige belangrijke informatie over de CLUB Sandwich.

Comité CLUB Sandwich
Bibi Martens (MUMC+), Joost Nederend (Catharina Ziekenhuis), Caroline Beaumont (Erasmus MC), Sanne de Boer (MUMC+), Ufuk Kizilates (ZGT locatie Almelo MRON), Julia Huijbregts (Rijnstate ziekenhuis), Frank Wessels (UMCU), Onno Vijlbrief (ZGT locatie Hengelo MRON), Suzanne van der Pol (bureau NVvR)

De Reehorst is zo flexibel geweest om de SWC dagen van juni te verplaatsen naar de dagen van de CLUB Sandwich in mei.

Terugblik Radiologendagen 2022 - Gluren bij de buren

Het Gooiland in Hilversum is 19 en 20 mei 2022 zoals vanouds de standplaats voor leerzame, inspirerende en bovenal gezellige dagen. Met als thema 'Gluren bij de buren' krijgen deelnemers interessante kijkjes in keukens van verschillende ziekenhuizen en niet-medische vakspcialisten. Bij de buren is veel inspiratie op te doen, dat geldt ook voor jouw afdeling radiologie: hoe lossen collega's problemen op en hoe blijven ze voorop lopen?

De ochtendsessie van de eerste dag op 19 mei bevatte een presentatie van een aantal radiologen, die uitlegden hoe zij naast hun rol van diagnosticus ook regelmatig de rol van behandelaar innemen bij mammadiagnostiek, bij interventies, bij echografie bij de huisarts of bij palliatieve echografie bij mensen thuis. Veel reacties uit de zaal kwamen op tijdens de sessie waarbij de Luchtverkeersleiding Nederland inzicht gaf in haar selectieprocedure, maar ook hoe daar de kwaliteit en veiligheid wordt bewaakt in het dagelijkse werk. De ontsteltenis van de luchtverkeersleider bij het horen van het gebruikelijk aantal verstoringen tijdens het radiologisch werk was daarbij illustratief. Na de 'beste abstract sessie' en refresher courses gaf het bestuur inzage in haar activiteiten om het werkplezier van de radioloog te verhogen en de radioloog beter zichtbaar te maken, waarbij aan de aanwezigen enkele welgemeende adviezen werden meegegeven om daar zelf meer invloed op uit te oefenen. 

Aan het einde van de dag brachten de aanwezigen dit advies in praktijk tijdens een afsluitende borrel en een swingend feest.

Op vrijdag 20 mei werd begonnen met refresher courses, waarna een sessie met droge kost (implementatie van richtlijnen) door vier radiologen luchtig werd gebracht en leerzaam bleek voor velen in de zaal. In de sessie over werkplezier werd bij de buren gegluurd, die veel en op hoog niveau sporten, en ook dat leverde naast plezier vooral inspiratie en herkenbare situaties op. 

Zowel voor lopende en afgeronde onderzoeken als voor nieuw onderzoek zijn prijzen uitgereikt tijdens de Radiologendagen. Het betreft de Philipsprijs, de prijs voor best abstract en het Radiology Research Fonds.


Comité Radiologendagen 2022

Algemene informatie

Meer informatie over de Radiologendagen en over eerdere edities vindt u hier.

Voor klachten over (de organisatie of inhoud van) de Radiologendagen verwijzen wij u naar de klachtenregeling voor onderwijsactiviteiten van de NVvR.