Radiologendagen

Jaarlijks worden door de Nederlandse Vereniging voor Radiologie de Radiologendagen georganiseerd. Het tweedaagse congres heeft een wisselend thema en vindt ook vaak op een andere locatie plaats.

CLUB Sandwich

Op 23 en 24 mei 2024 bundelen de Sandwichcursus-commissie en het comité Radiologendagen evenals in 2023 de krachten en organiseren zij een 2-daags congres 'CLUB Sandwich' voor heel radiologisch Nederland.

Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk.

Comité CLUB Sandwich
Joost Nederend (Catharina Ziekenhuis), Caroline Beaumont (Erasmus MC), Sanne de Boer (MUMC+), Ufuk Kizilates (ZGT locatie Almelo MRON), Julia Huijbregts (Rijnstate ziekenhuis), Frank Wessels (UMCU), Onno Vijlbrief (ZGT locatie Hengelo MRON), Suzanne van der Pol (bureau NVvR).

Algemene informatie

Meer informatie over de Radiologendagen en over eerdere edities vindt u hier.

Voor klachten over (de organisatie of inhoud van) de Radiologendagen verwijzen wij u naar de klachtenregeling voor onderwijsactiviteiten van de NVvR.