Oraties en proefschriften

In het verleden waren overzichten van oraties en proefschriften op het radiologisch vakgebied op deze website te vinden. Tegenwoordig wordt verwezen naar de website van de sectie Historie (proefschriften, oraties) en naar het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland waar (papieren) collecties van o.a. medische proefschriften en academische redes zijn ondergebracht.

- Nederlandse radiologische redes 1900-2003 van dhr. dr. J.H. (Jan) Scheeper.

Overzicht van radiologische proefschriften & proefschriften met radiologische onderzoekmethoden 1881-2020 van dhr. dr. P.R. Algra en bijgewerkt door dhr. prof. dr. ir. F.W. Zonneveld en dr. K.J. Simon. Zie hier voor enige achtergrondinformatie.

- Onder Nieuws zijn de winnaars van de jaarlijkse Frederik Philipsprijs te vinden, voor de beste proefschriften op het gebied van Klinisch Radiologische Beeldvormende en Interventie Techniekenberichten over winnaars. Zie 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017.