Opleiding & nascholing

Onder "Opleiding & nascholing" is informatie te vinden over beleid en activiteiten van de NVvR op het gebied van opleiding en onderwijs. Informatie over de opleiding richt zich met name op opleiders, arts-assistenten-in-opleiding en studenten geneeskunde met interesse voor de opleiding tot radioloog. Onderwijs maakt deel uit van de opleiding, maar ook van de bij- en nascholing van radiologen, zoals de Sandwichcursus, die drie keer per jaar wordt georganiseerd. Coördinerende organen binnen de NVvR zijn het Concilium Radiologicum en de Commissie Onderwijs en hun subcommissies.

Hier vindt u informatie over opleidingsafdelingen en de opleiding Radiologie in Nederland.  Met ingang van 1 januari 2023 is het nieuwe opleidingsplan ORANGE van kracht. Aios die in de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022 zijn gestart met hun opleiding volgens het Corona-opleidingsplan kunnen, in overleg met hun opleider, tot 1 juli 2023 overstappen naar ORANGE. 
Hier vindt u informatie die interessant is voor opleiders radiologie. Bent u docent bij NVvR-activiteiten en wilt u onkosten declareren? Ga dan naar het declaratieformulier van de NVvR. Met ingang van 1 januari 2023 is het nieuwe opleidingplan ORANGE van kracht. Aios die in de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022 zijn gestart met hun opleiding volgens het Corona-opleidingsplan kunnen, in overleg met hun opleider, tot 1 juli 2023 overstappen naar ORANGE. 
Hier vindt u informatie die interessant is voor arts-assistenten in opleiding tot specialist (aios) radiologie. Klik hier voor meer algemene informatie over de opleiding radiologie. Met ingang van 1 januari 2023 is het nieuwe opleidingplan ORANGE van kracht. Aios die in de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022 zijn gestart met hun opleiding volgens het Corona-opleidingsplan kunnen, in overleg met hun opleider, tot 1 juli 2023 overstappen naar ORANGE. 
Met de start van GAIA voor accreditatie is onderstaand overzicht beperkt tot de Radiologendagen en Sandwichcursus.
Algemene voorwaarden en informatie Sandwichcursus. In het voorjaar en het najaar worden door de Sandwichcursus-commissie van de NVvR de Sandwichcursussen georganiseerd. Jaarlijks wordt de Bart Wiarda prijs uitgereikt aan de spreker van een parallelsessie, die het afgelopen kalenderjaar het hoogst heeft gescoord in de evaluaties.
Informatie over het aanvragen van accreditatiepunten, de accreditatiepuntenlijsten (t/m juni 2018), de congresagenda met geaccrediteerde nascholingen (vanaf 1 juli 2018) en andere informatie rondom accreditatie van bij- en nascholing van radiologen.
De organisatie van het Regionaal Cursorisch Onderwijs en het onderwijs Beeldvormende Technieken wordt begeleid door het Onderwijsbureau van het UMCU, onder leiding van dr. D.R. Rutgers en dr. A. van der Gijp (tel. Onderwijsbureau UMCU: 088-7556688). 
De gefuseerde opleiding van radiologie en nucleaire geneeskunde is op 1 juli 2015 gestart. Radiologen en nucleair geneeskundigen die zich hadden bekwaamd op het grensvlak van beide specialismen konden in de periode 2015-2021 hun bekwaamheden laten certificeren door de Commissie Deelcertificering NVNG/NVvR.

Documenten Opleiding & nascholing

29 november, 2022
Type Reglement
Trefwoorden opleidingsplan
12 november, 2020
Type Reglement
Trefwoorden accreditatie
25 juni, 2020
Type Reglement
Trefwoorden opleidingsplan
1 februari, 2010
Type Reglement
Trefwoorden opleidingsplan