Techniek

De sectie Techniek van de NVvR richt zich op het bevorderen en absorberen van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van apparatuur, ICT, stralenbescherming, datamanagement & kunstmatige intelligentie.

Technologische ontwikkelingen en vernieuwingen in beeldvormende technieken hebben vanaf het ontstaan van de radiologie de ontwikkeling van het vak bepaald en daarmee het werk van de radioloog. Dit geldt zowel voor de diagnostische beeldvormende radiologie als voor de behandelende interventieradiologie. Door kennis en verantwoordelijkheid te blijven nemen voor innovaties op het gebied van techniek, ICT en straling, die soms geleidelijk en soms fundamenteel ingrepen op het werk van de radioloog, is het vak zich blijven vernieuwen in een veranderende context.

Binnen het ziekenhuis is er buiten de radiologie een groot aantal diensten en professionals die zich beroepsmatig of uit interesse met deze onderwerpen bezighouden (ICT-afdelingen, klinisch fysici, maar ook onze klinische collegae, die zelf beeldbewerking doen of op de OK gebruik maken van doorlichtingsapparatuur). Naar analogie met de orgaangebonden secties zou de radioloog in een voortrekkersrol moeten zitten waar deze gebieden betrekking hebben op de beeldvormende diagnostiek of beeldgeleide interventies en minstens de deskundige gesprekspartner bij uitstek moet zijn. Vanuit de sectie kunnen ook de belangen worden behartigd van de radioloog op het gebied van techniek, ICT en straling.

De radioloog is niet de inhoudelijk expert op het gebied van techniek, ICT en straling, maar weet de ontwikkelingen te doorgronden en hun toegevoegde waarde te bepalen voor toepassing in het zorgproces gericht op verbetering van kwaliteit en doelmatigheid. De radioloog blijft daarmee de vanzelfsprekende en volwaardige gesprekspartner voor experts op het gebied van techniek,  ICT en straling, zowel binnen zorginstellingen en bij landelijke initiatieven als voor het bedrijfsleven.

Door technologische mogelijkheden en innovaties in kaart te brengen (scenario’s), te bundelen en toegankelijk te maken wordt de beschikbare kennis en ervaring ontsloten, zowel voor de eigen leden als naar buiten (patiënten, verwijzers/aanvragers, toezichthouders, industrie).

Nog geen sectielid? Klik op onderstaande link (alleen zichtbaar na inloggen).

Documenten Techniek

15 november, 2018
Categorie NVvR
Type Beleidsnotitie
Trefwoorden ICT netwerkgeneeskunde
4 juni, 2015
Type Advies
Trefwoorden beelduitwisseling ICT