Opleiding radiologie

Hier vindt u informatie over opleidingsafdelingen en de opleiding Radiologie in Nederland. 

Met ingang van 1 januari 2023 is het nieuwe opleidingsplan ORANGE van kracht. 
Aios die in de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022 zijn gestart met hun opleiding volgens het Corona-opleidingsplan konden, in overleg met hun opleider, tot 1 juli 2023 overstappen naar ORANGE.

Opleiding Radiologie

Klik hier voor meer informatie over de opleiding Radiologie.
Het Landelijk Opleidingsplan (LOP) ORANGE is tot stand gekomen na evaluatie van het vorige opleidingsplan Corona, waarbij het doel was het opleidingsplan beter aan te laten sluiten bij de praktijk en de jonge radiologen nog beter voor te bereiden op de toekomst binnen ons vak. Met het LOP ORANGE sluiten we bovendien aan bij de Strategische visie van de NVvR waarbij we de 4 ABCD-rollen hebben geintegreerd. Aios Radiologie die voor 1 januari 2023 met hun opleiding zijn gestart, worden opgeleid via het opleidingsplan CORONA, dat voorziet in een opleiding radiologie inclusief nucleaire geneeskunde. In overleg met hun opleider kunnen aios, die in de periode 1 janauri 2021 tot en met 31 januari 2022 zijn gestart met hun opleiding, overstappen naar ORANGE. De officiële regelgeving omtrent de opleiding tot medisch specialist-radioloog omvat meer documenten dan alleen het opleidingsplan, en is in te zien op de site van het CGS en de site van de RGS.
Klik hier voor het Webinar Vrest waarin voorzitter Peters-Bax van het Concilium op 7 februari 2023 de belangrijkste veranderingen in ORANGE heeft toegelicht en waarin secretaris Kornaat de verwerking daarvan in het vernieuwde Vrest portfolio heeft gepresenteerd.

Organisatiestructuur

In Nederland zijn 27 opleidingsafdelingen Radiologie. De opleiders en plaatsvervangend opleiders in die instellingen werken samen in 7 Onderwijs- en Opleidingsregio's (OOR's). Ontdek in een film van de KNMG over beroepskeuzes wat de mogelijkheden zijn!

Aangeboden RGS erkende differentiatieopleidingen per opleidingsinstelling en door de RGS erkende verdiepingsstages

In het overzicht van aangeboden differentiatieopleidingen per opleidingsinstelling vindt u de door de RGS erkende differentiatieopleidingen volgens het Specifiek Besluit Radiologie (zie artikel C4 en C5 SB 1-1-2023 en C4 en C8 t/m C16 SB 1-1-2020).
Het overzicht verdiepingsstages betreft door de RGS erkende verdiepingsstages volgens het Specifiek Besluit Radiologie (artikel C6 SB 1-1-2023 en C17 en C18 SB 1-1-2020).
Het betreft gegevens zoals die door de "hoofdopleider" zijn verstrekt aan het bureau van de NVvR. Het bureau kan daarom niet worden aangesproken op evt. onjuistheden of verschillen met de RGS-registratie. Indien u opleidingsstages onder de aandacht wilt brengen, die niet door de RGS erkend zijn, dan verwijzen wij u naar de Opleidingsetalage van de FMS, waar u zonder tussenkomst van het Concilium uw (verdiepings-)stages kunt etaleren, zodat die onder de aandacht van aios kunnen worden gebracht.

Overzichten differentianten en differentiaties

In de overzichten differentianten en differentiaties kunt u per differentiatie zien hoeveel differentianten de desbetreffende differentiatie gekozen hebben.

Opleidingsvisitatie

Alle opleidingsafdelingen radiologie ondergaan regelmatig een opleidingsvisitatie, waarin de kwaliteit van de opleiding (inclusief de differentiatie-opleidingen) wordt beoordeeld door de Plenaire VisitatieCommissie (PVC).