Welkom bij de NVvR

Dit is de website van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR), de beroepsvereniging van radiologen in Nederland.

Onder NVvR vindt u informatie over de vereniging en het lidmaatschap, onder Kwaliteit staan o.a. richtlijnen en ander kwaliteitsbeleid, onder Opleiding staat informatie voor (aankomend) aios en opleiders, onder Praktijk en Wetenschap informatie voor praktiserend radiologen en andere belangstellenden. Bij Secties vindt u de aandachtsgebieden binnen de radiologie. De NVvR werkt samen met de NVNG en is lid van de FMS.

Nieuws

Sinds enige jaren voert de NVvR een actief beleid om als radiologen te leren van tuchtrecht-uitspraken. Daartoe zijn, o.a. door de werkgroep tuchtrecht NVvR, diverse activiteiten opgepakt, worden voor radiologen relevante uitspraken gevolgd en wordt de NVvR gezien als...
17 juli, 2024 - 14:56
De commentaarfase van de conceptrichtlijn Subacromiaal pijnsyndroom van de schouder (SAPS) is zonet van start gegaan. Tot en met 2 september 2024 kunt u commentaar inleveren. Meer informatie over deze commentaarronde is hier te vinden.
16 juli, 2024 - 10:50
Deze tweede aflevering van 'Tegen het licht' is opgenomen met acute- en MSK-radioloog Wouter Foppen en traumachirurg Falco Hietbrink. Wat is een acuut radioloog en hoe word je dit? Wat is de rol van de acute radioloog op de traumakamer?
9 juli, 2024 - 10:30

Jaarkalender

maandag, 02 september, 2024
maandag, 09 september, 2024
maandag, 09 september, 2024
maandag, 09 september, 2024

Patiënteninformatie

Informatie radiologie

De website Thuisarts.nl biedt informatie over ziekte en gezondheid gemaakt door artsen. Hier is informatie te vinden over de radiologische onderzoeken echo, MRI, röntgenfoto en CT-scan. Klik hier voor een overzicht op de NVvR website.

Daarnaast hebben veel ziekenhuizen patiëntenfolders over radiologische onderzoeken op hun website staan. Het bureau van de NVvR is niet ingericht op het beantwoorden van vragen van patiënten. Deze vragen kunt u stellen aan uw behandelend arts, het patiëntenservicebureau van uw ziekenhuis of de Patiëntenfederatie Nederland (www.patientenfederatie.nl).

Informatie straling

Bij de radiologische onderzoeken röntgenfoto en CT-can wordt gebruik gemaakt van ioniserende straling. Er is op de NVvR website een pagina voor zowel radiologen als andere geïnteresseerden over straling. Daar is ook een voorlichtingspagina over straling voor patiënten te vinden.,

Toelichting bij een radiologisch verslag

Zorgverleners zijn verplicht om gegevens over hun patiënten vast te leggen in een medisch dossier. In de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn de rechten en plichten van de patiënt en zijn behandelaar geregeld. Ook de rechten en plichten rond het medisch dossier. Er is bijvoorbeeld geregeld dat u in uw medisch dossier mag kijken (recht op inzage) en met wie uw arts uw gegevens mag delen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Patiëntenfederatie Nederland.

In het medisch dossier kunnen ook verslagen staan over radiologisch onderzoek. Deze verslagen zijn gemaakt voor uw behandelend arts. Hierdoor kan het voorkomen dat er voor u onbekende woorden worden gebruikt.  Wij verzoeken u niet zelfstandig conclusies te trekken op basis van de verslagen. Eventuele vragen of opmerkingen, die u naar aanleiding van de verslagen heeft, kunt u het beste noteren en tijdens uw volgende afspraak met uw behandelaar bespreken. Uw behandelaar kan u dan meer vertellen over de betekenis en de interpretatie van deze verslagen.

Geschiedenis, opleiding en jeugd

Op het YouTube-kanaal van de NVvR staat een film over de geschiedenis van de Nederlandse radiologie en een film over de opleiding tot radioloog. Jongere geïnteresseerden kunnen kijken naar een aflevering van het Klokhuis over radiologie uit 2009 of een aflevering van Topdoks uit 2017.

RadiologyInfo (Engelstalig)

RadiologyInfo is de website van de RSNA (Radiological Society of North America) en de ACR (American College of Radiology) met Engelstalige informatie over radiologische onderzoeken en behandelingen. Voor Engelstalige informatie over de NVvR klik hier.

Radiologie en screening

Met radiologisch onderzoek kan vroegtijdig een ziekte of diagnose worden vastgesteld. Screening zonder dat iemand klachten heeft of zonder medische indicatie heeft echter ook nadelen, zoals de mogelijkheid dat 'iets' wordt gezien dat uiteindelijk niets blijkt te zijn of het bieden van schijnzekerheid. In de kwartaaluitgave MemoRad zomer 2023 van de NVvR is een artikel te vinden waarin de voors en tegens van preventieve screening worden besproken.  

Standpunt NVvR screening

De NVvR heeft een bestuursstandpunt over het gebruik van screenende total body scans van maart 2008, dat in 2015 opnieuw is bevestigd. De NVvR pleit ervoor om preventief gezondheidsonderzoek alleen toe te staan als de baten daarvan wetenschappelijk zijn aangetoond. In een bericht uit 2022 kunt u daar meer over lezen.

Bevolkingsonderzoek borstkanker

Website met informatie over het bevolkingsonderzoek borstkanker van het RIVM. Mammografie is het onderzoek van voorkeur bij de opsporing van borstkanker. Hier is een nieuwsbericht te lezen naar aanleiding van discussie in de media over screening op en diagnostiek van borstkanker. Er is onderzoek gedaan naar de toepassing van MRI voor vrouwen met zeer dicht borstklierweefsel.

Publicaties

Klik hier om de ten geleide te lezen en klik hier voor de inhoudsopgave van deze uitgave.

Klik hier om de ten geleide te lezen en klik hier voor de inhoudsopgave van deze uitgave.

Klik hier om de ten geleide te lezen en klik hier voor de inhoudsopgave van deze uitgave.

Ook in deze uitgave een grote variëteit aan artikelen. Klik hier om de ten geleide te lezen en klik hier voor de inhoudsopgave van deze uitgave.

Het zomernummer van de MemoRad ligt klaar om te lezen. Het preventief gezondheidsonderzoek wordt in deze uitgave extra belicht. Voor de beoogde invoering van de longkankerscreening worden de voor- en nadelen zorgvuldig afgewogen. In Nederland werd de eerste 14 Tesla MRI-scanner voor menselijk gebruik ter wereld gebouwd. Radioloog Anja van der Kolk beschrijft wat hij kan en wat hij voor de radiologie kan betekenen. Ook het nieuwe concept cross hospital workflow, waarbij teleradiologie wordt ingezet voor verlaging van de werkdruk én verhoging van het werkplezier, komt aan bod. De sectie Historie neem ons mee in de opmerkelijke geschiedenis van de radiumkuuroorden in Nederland en het belangrijke werk van natuurkundige Hermine Folmer. Een rapportage van de CLUB Sandwich mag niet ontbreken, evenals een verslag van een congres met een breed perspectief: 'The future of Medical Imaging and Radiotherapy'. Ook aandacht voor de prijswinnaar van de Frederik Philipsprijs, Rob Holtackers en de winnaars van de Ziedses des Plantes prijs, Laura van der Kamp en Bader Alfares. Roland Martens presenteert zijn proefschrift in deze uitgave. Tot slot nog een bericht uit Suriname van Huib van den Hout en ook de werkgroep zichtbaarheid informeert u weer.