Nederlandse Vereniging voor Radiologie

Hier vindt u nieuws en de agenda van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR), de beroepsvereniging van radiologen in Nederland.

Programma CLUB Sandwich 24-26 mei 2023

Inschrijven CLUB Sandwich 24-26 mei 2023

Onder NVvR vindt u informatie over de vereniging en het lidmaatschap (ook de kwartaaluitgave MemoRad en informatie over de Radiologendagen), onder Kwaliteit staan o.a. richtlijnen en ander kwaliteitsbeleid, onder Opleiding staat informatie voor (aankomend) aios en opleiders (en informatie over de Sandwichcursus), onder Praktijk en Wetenschap informatie voor praktiserend radiologen en andere belangstellenden. Bij Secties vindt u de aandachtsgebieden binnen de radiologie.

De NVvR werkt samen met de NVNG en is lid van de FMS.

Nieuws

Vind je het leuk om mee te denken over het verbeteren van het BVT onderwijs voor aios? Dan kun je als radioloog zitting nemen in de subcommissie BVT-onderwijs.
17 maart, 2023 - 11:46
De commentaarfase van de concept richtlijn cerebrale arterioveneuze malformatie (AVM) is van start gegaan. U kunt tot en met 14 april a.s. commentaar indienen. Voor meer informatie over deze commentaarronde, klik hier.
16 maart, 2023 - 16:27
Op maandag 6 maart heeft Tweede Kamerlid Jacqueline van den Hil een bezoek gebracht aan de NVvR op de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Haaglanden MC. Vanuit de NVvR zorgde de nieuwe voorzitter Jet Quarles van Ufford voor de ontvangst, waarna Onno Vijlbrief, voorzitter sectie...
9 maart, 2023 - 08:30

Patiëntvoorlichting

Informatie radiologie

De NVvR heeft geen informatie voor patiënten over radiologische onderzoeken, maar veel ziekenhuizen hebben patiëntenfolders op hun website staan. Het bureau van de NVvR is niet ingericht op het beantwoorden van vragen van patiënten. Deze vragen kunt u stellen aan uw behandelend arts, het patiëntenservicebureau van uw ziekenhuis of de Patiëntenfederatie Nederland (www.patientenfederatie.nl).

Informatie straling

Er is op deze site een pagina voor zowel radiologen als andere geïnteresseerden over straling. Daar is o.a. een voorlichtingspagina over straling voor patiënten te vinden.

Toelichting bij een radiologisch verslag

Zorgverleners zijn verplicht om gegevens over hun patiënten vast te leggen in een medisch dossier. In de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn de rechten en plichten van de patiënt en zijn behandelaar geregeld. Ook de rechten en plichten rond het medisch dossier. Er is bijvoorbeeld geregeld dat u in uw medisch dossier mag kijken (recht op inzage) en met wie uw arts uw gegevens mag delen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Patiëntenfederatie Nederland.

In het medisch dossier kunnen ook verslagen staan over radiologisch onderzoek. Deze verslagen zijn gemaakt voor uw behandelend arts. Hierdoor kan het voorkomen dat er voor u onbekende woorden worden gebruikt.  Wij verzoeken u niet zelfstandig conclusies te trekken op basis van de verslagen. Eventuele vragen of opmerkingen, die u naar aanleiding van de verslagen heeft, kunt u het beste noteren en tijdens uw volgende afspraak met uw behandelaar bespreken. Uw behandelaar kan u dan meer vertellen over de betekenis en de interpretatie van deze verslagen.

Geschiedenis, opleiding en jeugd

Op het YouTube-kanaal van de NVvR staat een film over de geschiedenis van de Nederlandse radiologie en een film over de opleiding tot radioloog. Jongere geïnteresseerden kunnen via internet kijken naar een aflevering van het Klokhuis over radiologie uit 2009.

RadiologyInfo (Engelstalig)

RadiologyInfo is de website van de RSNA (Radiological Society of North America) en de ACR (American College of Radiology) met Engelstalige informatie over radiologische onderzoeken en behandelingen. Voor Engelstalige informatie over de NVvR klik hier.

Standpunt NVvR screening

Bestuursstandpunt over gebruik van screenende total body scans uit maart 2008, en in 2015 opnieuw bevestigd.

Bevolkingsonderzoek borstkanker

Website met informatie over het bevolkingsonderzoek borstkanker van het RIVM. Mammografie is het onderzoek van voorkeur bij de opsporing van borstkanker. Hier kunt u daar meer over lezen.

Publicaties

Dit themanummer schenkt aandacht aan het tuchtrecht voor de gezondheidszorg. De radiologie-gerelateerde tuchtrechtelijke jurisprudentie van 2011 tot en met 2021 staat hierin centraal. Verder belicht dit nummer de individuele verwijtbaarheid van een zorgverlener. Hierbij wordt toegelicht dat een (tucht)klacht verder kan reiken dan alleen de radioloog of aios wiens handelen centraal staat in de tuchtzaak. Ook wordt een inkijkje gegeven in hoe de beslissing van een tuchtcollege tot stand komt en voor welke uitdagingen de tuchtcolleges staan. De belangrijkste uitdaging is misschien wel het verhogen van het lerend rendement van het tuchtrecht. Hierbij worden meteen de verschillende knelpunten besproken die dit leren op dit moment belemmeren. Voor radiologen die te maken krijgen met een (tucht)klacht kan de bijdrage van de Federatie Medisch Specialisten behulpzaam zijn. 

In deze MemoRad een mooi verslag van de ECR 2022. Extra mooi met Regina Beets Tan als president en Nederland mocht zich dit jaar presenteren met het passende thema 'Building bridges'. In tegenstelling tot wat nog in het voorwoord staat, heeft de ESR toch moeten besluiten om de ECR 2023 weer naar maart te verplaatsen. Het wordt dus geen zomereditie maar weer als vanouds in maart. Verder een verslag van de voor het eerst door de sectie Juniorleden georganiseerde Radiologische Zomerspelen voor alle leden van de NVvR. Volgend jaar kunt u aanwezig zijn bij de tweede editie. Ook een verslag van het PACS jubileumcongres over de radiologische toekomst is te lezen. Van de sectie cardiovasculaire radiologie vindt u een artikel over de toenemende rol CT coronair angiografie in de kliniek, en een korte uitleg over de nieuwe Nederlandse richtlijn. Daarnaast vindt u in dit nummer nog een variëteit aan artikelen. Zo schenken we in dit nummer aandacht aan de winnares van de Frederik Philipsprijs 2022: Manon Kappelhof. Mahican Gielen vertelt in dit nummer over haar woon- en werkervaring in Noord-Jutland. 

In deze uitgave is te zien dat de samenleving weer is geopend. We hebben elkaar weer kunnen ontmoeten zoals bijvoorbeeld is te zien aan de hand van het verslag van de Radiologendagen. In dit nummer staan we ook weer stil bij de arbeidsmarkt voor jonge klaren met de resultaten van de enquete en de visie van het bestuur hierop. Onderzoek en wetenschap zijn in deze uitgaven ook goed vertegenwoordigd met onder andere proefschiften van de onlangs gepormoveerde Bibi Martens en Louise Konijn. Hier sluit het artikel over het afscheid van Krestin mooi op aan omdat hij wetenschap altijd enorm heeft gestimuleerd. De sectie Histrie neemt ons mee naar naar het jaar 1901 om het verhaal van Pieter Hendrik Eijkman te vertellen. Ook nemen zij u mee naar 2022 met een verslag van het eerste symposium van de sectie over 50 jaar CT. In dit nummer ook praktische zaken over de aanlevering van patiëntgegeven voor de beentumorencommissie en 10 survical tips voor startende radiologen. U kunt ook lezen over het leven van drie bevlogen radiologen met voor de redactie speciale aandacht voor MemoRad redactielid Kees Vellenga.

Voor u ligt het themanummer Interventieradiologie. Gastredacteur prof. dr. Martijn Meijerink heeft er voor gezorgd dat dit mooie nummer er nu ligt. Dit omvangrijke nummer is een voorbode dat de explosieve groei van de interventieradiologie van de afgelopen jaren nog wel even zal aanhouden. Het brengt de radioloog als behandelaar, een van de rollen van de radioloog uit de strategische visie van de NVvR, goed in beeld. In dit nummer vindt u nog een laatse boekbespreking en een korte update over (werken in) Suriname van het zeer gewaardeerde overleden (redactie)lid Kees Vellenga.

De laatste MemoRad van 2021 ligt weer voor u. De MemoRad opent met het positieve bericht dat de Commissie voor Beroepsbelangen (CvB) vorderingen maakt om de functie van de radioloog te verstevigen als consultant en poortspecialist, en dat bevolkingsonderzoek en screening mammo MRI worden bevorderd. Podcasts zijn tegenwoordig niet meer weg te denken. Sietske Rozie tipt er een paar die ook aansluiten bij thema's uit de NVvR-visie. Bij het ter perse gaan van de MemoRad was er nog sprake van een live congres in Wenen in maart. Inmiddels is bekend dat het congres in maart online zal zijn en dat er in juli een fysiek congres wordt georganiseerd. Het thema van ECR 2022 is Building Bridges. De ECR 2022 zal een Nederlands tintje krijgen, niet alleen door het voorzitterschap van Regina Beets-Tan, maar ook zal er een sessie ‘ESR meets the Netherlands’ worden georganiseerd. Niet alleen de brug naar de toekomst is van belang maar ook naar het verleden. Eindelijk heeft de onthulling van het verhaal van Willem Röntgen in woord en beeld in het Gelre Ziekenhuis Apeldoorn plaatsgevonden. Er wordt ook aandacht besteed aan een van de bijna vergeten oprichters van onze vereniging, Carl Wilhelm Bollaan. Ook in verre oorden wordt er gewerkt door Radiologen waar in deze uitgave verslag van wordt gedaan. Tot slot worden er twee mooie proefschriften gepresenteerd. Hierbij tevens de uitnodiging aan promovendi om vaker verslag te doen van hun bevindingen in MemoRad.