Praktijk & beroep

Onder "Praktijk & beroep" is voor de (aankomend) radioloog informatie te vinden over onderwerpen bij de beroepsuitoefening zoals registratie & bekostiging, straling en werkplekken (vacatures, ziekenhuizen). De Commissie voor Beroepsaangelegenheden (CvB) is het coördinerend orgaan binnen de NVvR en FMS, als ook richting externe partijen (bijvoorbeeld de Nederlandse Zorgautoriteit).

Hier staan vacatures voor radiologen (in opleiding), die het bureau van de NVvR ontvangt met het verzoek tot plaatsing. Voor de volledige functieomschrijving wordt doorverwezen naar de website waar de vacature is gesteld.
De Commissie voor Beroepsaangelegenheden (CvB) ontvangt en beantwoordt vragen van leden van de NVvR. Hieronder staat een selectie van meest gestelde vragen en antwoorden.
De Commissie voor Beroepsaangelegenheden (CvB) volgt de ontwikkelingen in de NZa-regelgeving, actualiseert de lijst van zorgactiviteiten met normtijden en 1x per jaar verschijnt de "Informatie van de CvB". Lopende het jaar worden wetenswaardigheden in Nieuws gepubliceerd.
Het vakgebied van de radioloog is voortdurend aan verandering onderhevig. Nieuwe beeldvormende technieken worden toegevoegd, er is subspecialisatie en andere (para)medici verdiepen zich in beeldvorming (echo, CT, MRI). Hoe kijkt de radioloog naar zijn eigen vakgebied en de eisen die hij hierbij aan zichzelf stelt in termen van opleiding, kwaliteit en goede praktijkvoering?
In de Leidraad Expertiseprocedure bij radiologisch onderzoek ten behoeve van een klachtensituatie elders staat beschreven wanneer en hoe externe partijen (aansprakelijkheidsverzekeraars, klachtencommissie van ziekenhuis, etc.) een beroep kunnen doen op de expertise van de NVvR. De onafhankelijkheid en deskundigheid van de NVvR als wetenschappelijke vereniging dient daarbij als waarborg voor een zorgvuldige en uniform uitgevoerde herbeoordelingsprocedure, die hieronder globaal wordt weergegeven.
Lijst van (Nederlandse) ziekenhuizen waar radiologen/NVvR-leden aan verbonden zijn.
Hieronder is informatie over Straling opgenomen, zowel voor radiologen als andere geïnteresseerden.

Documenten Praktijk & beroep

15 november, 2018
Van NVvR
Type Beleidsnotitie
Trefwoorden Echografie
4 juni, 2015
Van NVvR
Type Beleidsnotitie
Trefwoorden Echografie Proces radioloog
4 juni, 2015
Van NVvR
Type Beleidsnotitie
Trefwoorden Echografie laborant
4 juni, 2015
Van Techniek
Type Advies
Trefwoorden beelduitwisseling ICT