Normen / indicatoren

De NVvR houdt de regie op de kwaliteit van zorg door aan te sluiten bij initiatieven rondom transparantie van zorg. De NVvR hanteert een interne procedure voor de ontwikkeling en autorisatie van indicatoren. 

Normen

Indicatoren

Kwaliteitsregistratie

De NVvR voert geen eigen kwaliteitsregistraties maar is inhoudelijk betrokken bij de volgende registraties: