Organisatie

De NVvR bestaat uit de algemene vergadering, een bestuur, commissies, secties en werkgroepen met een bureau ter ondersteuning. Klik hier voor een toelichting op het onderscheid tussen deze organen. Per commissie/werkgroep zijn hieronder de documenten en samenstelling te zien. Voor secties is een sectierubriek elders op deze website ingericht.

Klik hier voor een organogram van de commissies in de pijlers Kwaliteit, Opleiding & Onderwijs, Praktijk en Wetenschap.