Hoofd-Halsradiologie

De sectie hoofd-halsradiologie heeft als doel om de professionele belangen van hoofd-halsradiologen te behartigen, de subspecialisatie hoofd-halsradiologie te profileren en de kwaliteit binnen de subspecialisatie te onderhouden en bevorderen.

De sectie hoofd-halsradiologie is een groeiende sectie met momenteel circa 190 leden. De hoofd-halsradiologie werkt samen met de sectie Neuroradiologie o.a. in de vorm van een gezamenlijk fellowship voor radiologen die zich willen subspecialiseren op deze twee aandachtsgebieden binnen de radiologie.

Sectielidmaatschap

De sectiecontributie bedraagt €35 per jaar (uitgezonderd juniorleden). Hiermee wordt het collectieve lidmaatschap van de ESHNR betaald.

Nog geen sectielid? Klik op onderstaande link (alleen zichtbaar na inloggen).

Documenten Hoofd-Halsradiologie

Er zijn geen documenten gevonden die voldoen aan deze criteria.