Onderzoeksprojecten

Een lijst met lopende wetenschappelijke onderzoeksprojecten die worden onderschreven door de NVvR, bijvoorbeeld vanwege het voorkomen van de onderzoeksvraag op de Kennisagenda Radiologie.
Mogelijkheden voor onderzoekssubsidies worden via de website en nieuwsbrief met de leden gedeeld. Meer informatie over subsidieoproepen van ZonMw, waaronder het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG), zijn ook hier en hier te vinden.

Lopende onderzoeksprojecten (met steunbrief NVvR)

NABOR project: Nazorg na borstkanker
Top 10 collectieve handelingsagenda 2020 ZE&GG, J. Veltman en R. Mann
looptijd: 2028

MYCHOICE studie: Een studie om bestaande vleesboom behandelingen te vergelijken met MR-HIFU
Isala ziekenhuis, M. Boomsma
looptijd: 2028

CLEAR-CAD studie, evaluatie van een CT-gedreven strategie bij pijn op de borst. Zie projectinformatie op website ZonMw of Zorgevaluatie Nederland.
ZonMw- Evaluatieonderzoek ZE&GG, N. Planken
looptijd: 2027

CURVE studie: The (cost-)effectiveness of a new patient empowered protocol without routine x-rays for follow-up of adolescent idiopathic scoliosis patients; A pragmatic randomized trial
ZonMw- Evaluatieonderzoek ZE&GG, aanspreekpunt Commissie Wetenschap
looptijd: 2025

FLOW: Flow dysfunction of hemodialysis vascular access: a randomized controlled trial on the effectiveness of surveillance of arteriovenous fistulas and grafts
ZonMw- Evaluatieonderzoek ZE&GG, M.W. de Haan 
looptijd: 2025

FUSION: Coronary CT with FFRct
ZonMw/ZIN- Veelbelovende Zorg, R. Budde
looptijd: 2024

COVID-19: De rol van klinische en beeldvormende testen
ZonMw programma COVID-19 kennisagenda, H. Gietema
looptijd: 2024

MR CLEAN-LATE: Multicenter Randomized Clinical Trial of Endovascular Treatment of Acute Ischemic Stroke in The Netherlands for Late arrivals
ZonMw- DoelmatigheidsOnderzoek, W. van Zwam
looptijd: 2024

VeCosCO: neurobiologische basis van langdurige cognitieve klachten en vermoeidheid na COVID-19
COVID-19 lijn 2: Herstel en Nazorg (PI), N. Tolboom
Looptijd: 2024

COLLISION Trial: Colorectal Liver Metastases: Surgery vs Thermal Ablation 
Amsterdam UMC, Dutch Colorectal Cancer Group (DCCG), M. Meijerink 
Kennisvraag uit de Kennisagenda Radiologie
Einddatum: 2022

Afgeronde onderzoeksprojecten

MR PROPER studie: Risk assessment and MR imaging in prostate cancer diagnosis: an impact analysis
ZonMw- DoelmatigheidsOnderzoek, I.G. Schoots

CLEOPATRA: Cost and health effectiveness of CT perfusion for patients with acute ischemic stroke
ZonMw- Leading the Change, B. Emmer en C.B.L.M. Majoie
Kennisvraag uit de Kennisagenda Radiologie 

PERISCOPE: The clinical value of perfusion MRI in primary and secondary brain tumour surveillance 
ZonMw- Leading the Change, M. Smits
Kennisvraag uit de Kennisagenda Radiologie

OPTIMACT study: Ultra-low-dose chest CT as an alternative for chest X-ray in imaging patients suspected of non-traumatic pulmonary disease at the Emergency Department

pagina bijgewerkt: 20-12-2023