Onderzoeksprojecten

Een lijst met lopende wetenschappelijke onderzoeksprojecten die worden onderschreven door de NVvR, bijvoorbeeld vanwege het voorkomen van de onderzoeksvraag op de Kennisagenda Radiologie.
Mogelijkheden voor onderzoekssubsidies worden via de website en nieuwsbrief met de leden gedeeld. Meer informatie over subsidieoproepen van ZonMw, waaronder het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG), zijn ook hier en hier te vinden.

Lopende onderzoeksprojecten (met steunbrief NVvR)

NABOR project: Nazorg na borstkanker
Uit Top 10 collectieve handelingsagenda 2020 ZE&GG, betrokken radioloog J. Veltman en R. Mann
Einddatum: 2028

CLEAR-CAD studie, evaluatie van een CT-gedreven strategie bij pijn op de borst. Zie projectinformatie op website ZonMw
ZonMw- Evaluatieonderzoek ZE&GG, betrokken radioloog N. Planken
Einddatum: 2027

The (cost-)effectiveness of a new patient empowered protocol without routine x-rays for follow-up of adolescent idiopathic scoliosis patients; A pragmatic randomized trial
ZonMw- Evaluatieonderzoek ZE&GG, aanspreekpunt Commissie Wetenschap
Einddatum: 2025

FLOW: Flow dysfunction of hemodialysis vascular access: a randomized controlled trial on the effectiveness of surveillance of arteriovenous fistulas and grafts
ZonMw- Evaluatieonderzoek ZE&GG, betrokken radioloog M.W. de Haan 
Einddatum: 2025

FUSION: Coronary CT with FFRct
ZonMw/ZIN- Veelbelovende Zorg, betrokken radioloog R. Budde
Einddatum: 2024

COVID-19: De rol van klinische en beeldvormende testen
ZonMw programma COVID-19 kennisagenda. Betrokken radioloog H. Gietema
Einddatum: 2023

MR CLEAN-LATE: Multicenter Randomized Clinical Trial of Endovascular Treatment of Acute Ischemic Stroke in The Netherlands for Late arrivals
ZonMw- DoelmatigheidsOnderzoek, betrokken radioloog W. van Zwam
Einddatum: 2023

VeCosCO: neurobiologische basis van langdurige cognitieve klachten en vermoeidheid na COVID-19
COVID-19 lijn 2: Herstel en Nazorg (PI). Betrokken radioloog N. Tolboom
Einddatum: 2022

COLLISION Trial: Colorectal Liver Metastases: Surgery vs Thermal Ablation 
Amsterdam UMC, Dutch Colorectal Cancer Group (DCCG), betrokken radioloog M. Meijerink 
Kennisvraag uit de Kennisagenda Radiologie
Einddatum: 2022

MYCHOICE studie: Een studie om bestaande vleesboom behandelingen te vergelijken met MR-HIFU
Isala ziekenhuis, betrokken radioloog M. Boomsma

Afgeronde onderzoeksprojecten

MR PROPER studie: Risk assessment and MR imaging in prostate cancer diagnosis: an impact analysis
ZonMw- DoelmatigheidsOnderzoek, betrokken radioloog I.G. Schoots

CLEOPATRA: Cost and health effectiveness of CT perfusion for patients with acute ischemic stroke
ZonMw- Leading the Change, betrokken radioloog B. Emmer en C.B.L.M. Majoie
Kennisvraag uit de Kennisagenda Radiologie

 

PERISCOPE: The clinical value of perfusion MRI in primary and secondary brain tumour surveillance 
ZonMw- Leading the Change, betrokken radioloog M. Smits
Kennisvraag uit de Kennisagenda Radiologie

 

OPTIMACT study: Ultra-low-dose chest CT as an alternative for chest X-ray in imaging patients suspected of non-traumatic pulmonary disease at the Emergency Department