Sectie Juniorleden

De Juniorsectie van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie telt op dit moment circa 335 leden. Alle arts-assistenten in opleiding (aios) zijn automatisch lid van de sectie Juniorleden. Na het beëindigen van de opleiding wordt dit lidmaatschap omgezet naar het gewone lidmaatschap van de NVvR.

Opleiding

Aios die tussen 1 juli 2015 en 1 januari 2022 gestart zijn met de opleiding vallen onder het huidige Landelijk Opleidingsplan CORONA. Vanaf 1 januari 2023 gaat het nieuwe Landelijk Opleidingsplan ORANGE van start. Voor aios die gestart zijn tussen 1 januari 2022 en 1 januari 2023 zal er een overgangsregeling komen.

Het nieuwe opleidingsplan benadrukt meer ruimte voor flexibiliteit, het individueel opleidingsplan en het doen van meerdere differentiaties. Ook wordt het belang van het regionaal vormgeven van de opleiding onderstreept. De huidige structuur, bestaande uit een common trunk en differentiatiefase, zal worden losgelaten. De opleiding wordt opgedeeld in een basis (inclusief acute radiologie en diensten) van minimaal 3 jaar en een verdieping van maximaal 2 jaar. De uitgewerkte ABCD-rollen van de radiologie vormen de basis van de nieuwe opleiding en sluiten hiermee aan op de strategische visie van de NVvR.

Het bestuur van de juniorsectie is vertegenwoordigd in de Commissie Onderwijs en het Concilium, en is derhalve nauw betrokken bij alle relevante (opleidingsgerelateerde) ontwikkelingen. Verder is er altijd een van de bestuursleden van de juniorsectie aanwezig als aios-vertegenwoordiger bij de landelijke opleidingsvisitaties.

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt voor radiologen wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Middels een enquête inventariseren wij jaarlijks het aantal jonge klaren zonder baan of met een tijdelijke positie. De resultaten van deze enquête worden elk jaar gepresenteerd tijdens onder andere de opleidersvergadering in januari. Klik hier voor het privacy statement van de sectie juniorleden t.b.v. de jonge klaren enquête.

Activiteiten

Twee keer per jaar, in het voor- en najaar, wordt er door de juniorsectie een vakinhoudelijke dag voor alle aios radiologie georganiseerd. Er worden verschillende sprekers uitgenodigd rondom een bepaald thema en daarnaast wordt er gezellig met elkaar geborreld.

In 2022 werd voor het eerst een sportdag georganiseerd voor alle aios en radiologen: de Radiologische Zomerspelen. Met ruim 100 deelnemers, een hele middag hockey en voetbal, gevolgd door een barbecue en als afsluiting een feest, was dit evenement een groot succes. Momenteel wordt er al hard gewerkt aan de volgende editie.

Ieder half jaar vindt de Voorgangstoets (VGT) plaats voor alle aios radiologie. Aansluitend is er altijd een borrel georganiseerd door de Juniorsectie. Sinds het najaar van 2019 worden de vragen van de VGT niet meer online gepubliceerd in verband met de opbouw van een vragenbank. Toetsen van daarvoor kunnen nog wel worden ingezien en zijn te gebruiken als oefenmateriaal. De representativiteit van de VGT wordt bewaakt door de commissie Onderwijs, de Examencommissie en de Commissie Regionaal Cursorisch Onderwijs. Het onderwijscentrum van het UMCU toetst de resultaten per toetsvraag na elke VGT. Daarnaast beoordeelt de Examencommissie de opmerkingen die aansluitend aan de toets worden gemeld.

Overige samenwerkingen

Door de geïntegreerde opleidingen radiologie en nucleaire geneeskunde staat de toenemende samenwerking met de Juniorsectie van de NVNG hoog op de agenda.

Naast het gratis standaard lidmaatschap voor de Juniorsectie NVvR bestaat ook de mogelijkheid lid te worden van De Jonge Specialist (DJS).

Contact

Het bestuur van de Juniorsectie probeert de aios radiologie zo goed mogelijk van alle veranderingen op de hoogte te houden. 3 à 4 keer per jaar wordt er via de e-mail een nieuwsbrief uitgebracht. De voorwaarden betreffende het delen van deze informatie in de nieuwsbrief is hier te vinden. De algemene ledenvergadering vindt jaarlijks tijdens de Radiologendagen in mei plaats.

De Juniorsectie is te vinden op LinkedIn, Instagram en Facebook en is daarnaast bereikbaar via het emailadres juniornvvr@gmail.com.

Documenten Sectie Juniorleden

Er zijn geen documenten gevonden die voldoen aan deze criteria.