De groene radioloog

Vanuit de Green Deal 3.0 (2022) is duurzaamheid een actueel thema binnen de gezondheidszorg geworden. Vanuit de radiologie wordt een aanzienlijke bijdrage geleverd aan onder andere ziekenhuisafval, verbruik van energie en medicijnresten in water. Het verduurzamen van afdelingen radiologie in Nederlandse ziekenhuizen is zeer essentieel voor de toekomst. We moeten gezamenlijk aan de slag met de medewerkers van onze afdelingen. Inmiddels zijn er al verschillende mooie initiatieven ontstaan en doorgevoerd in Nederlandse ziekenhuizen. Duurzaamheid wordt steeds meer als thema ingebed in de visie en strategie van de NVvR.

Binnen de radiologie zijn er zeven belangrijke thema’s met betrekking tot duurzaamheid, die staan uitgewerkt in de Beleidsnotitie duurzaamheid radiologie:
1. Medicijnresten (contrastmiddelen)
2. Voorraadbeheer
3. Afvalscheiding
4. Circulair gebruik
5. Energieverbruik
6. Duurzaam inkopen
7. Logistiek patiënten en medewerkers

Werkgroep Duurzaamheid

Onder voorzitterschap van mw. H.M. (Heleen) Dekker is eind 2021 een gezamenlijke werkgroep vanuit de NVvR en NVMBR (Nederlandse Vereniging Medische Beeldvorming en Radiotherapie) opgericht. Zij brengt initiatieven uit het veld in kaart en doet een aanzet tot het delen en gezamenlijk oppakken van onderwerpen. Voor de samenstelling van de werkgroep, klik hier.
De werkgroep is als groene zorg commissie aangesloten bij de groene Zorg Alliantie

Notities en adviezen

- Beleidsnotitie duurzaamheid radiologie (nov2022)
- Notitie plastics scheiden (jan2023)
- Notitie gadoliniumhoudende contrastmiddelen (jan2023)
- Notitie jodiumhoudende contrastmiddelen (febr2022)

Nieuwsberichten

- Oproep aan contrastmiddelenfirma's tot duurzaam gebruik contrastmiddelen (febr2023)
Resultaten inventarisatie duurzaam gebruik gadoliniumhoudende contrastmiddelen (nov2022)
- Toolbox voor implementatie gebruik plaszakken (website NVMBR.nl) (jan2022)
- Nieuwsbericht resultaat brede proef plaszakken (nov2021)
- Nieuwsbericht inventarisatie initiatieven (sept2021)
Green Deal Duurzame Zorg (2018-2022)