De groene radioloog

Duurzaamheid is een actueel thema binnen de gezondheidszorg. Vanuit de radiologie wordt een aanzienlijke bijdrage geleverd aan oa. ziekenhuisafval, verbruik van energie en medicijnresten in water. Het verduurzamen van afdelingen radiologie in Nederlandse ziekenhuizen is essentieel voor de toekomst. We moeten gezamenlijk aan de slag met alle medewerkers van onze afdelingen. Inmiddels zijn er al verschillende mooie initiatieven ontstaan en doorgevoerd. 

Op deze pagina vind je handvatten waarmee je aan de slag kunt om de radiologische zorgsector duurzamer te maken. 
Er worden zeven belangrijke thema’s onderscheiden, die staan uitgewerkt in de Beleidsnotitie duurzaamheid radiologie:
1. Medicijnresten (contrastmiddelen)
2. Voorraadbeheer
3. Afvalscheiding
4. Circulair gebruik
5. Energieverbruik
6. Duurzaam inkopen
7. Logistiek patiënten en medewerkers

Notities en adviezen

Concrete adviezen om met deze thema's aan de slag te gaan vind je in onderstaande documenten:
Notitie samenwerking SSC, RadboudUMC en WG duurzaamheid (mei2024)
- Notitie duurzaam inkopen (mei2024)
- Notitie beperken energieverbruik (mei2024)
- Notitie communicatie en beleid (mei2024)
- Beleidsnotitie duurzaamheid radiologie (nov2022)
- Notitie afvalscheiding (jan2024)
- Notitie circulair gebruik (jan2024)
- Notitie logistiek medewerkers en patiënten (jan2024)
Notitie voorraadbeheer (jan2024)
- Notitie gadoliniumhoudende contrastmiddelen (jan2023)
- Notitie jodiumhoudende contrastmiddelen (febr2022)
- Green Deal Duurzame Zorg 3.0 (2022)
Green Deal Duurzame Zorg 2.0 (2018)

Posters

In een project van de werkgroep i.s.m. studenten van Sustainable Students Consultancy (SSC) en RadboudUMC zijn posters ontwikkeld rond de thema's van duurzaamheid binnen de radiologie. Deze posters zijn beschikbaar voor gebruik op je eigen afdeling:
- Samen op weg naar duurzame radiologie
Computers en werkstations
- Contrastmiddelen
- Handschoen gebruik
- Relevantie recyclen
- Voorraadbeheer
- Woon-werkverkeer
- Afvalstromen
- Handleiding aanpassen poster (voor gebruik in eigen ziekenhuis)

Nieuwsberichten

Stop onnodig gebruik van handschoenen (jun2024)
- Oproep aan contrastmiddelenfirma's tot duurzaam gebruik contrastmiddelen (febr2023)
Resultaten inventarisatie duurzaam gebruik gadoliniumhoudende contrastmiddelen (nov2022)
- Toolbox voor implementatie gebruik plaszakken (website NVMBR.nl) (jan2022)
- Nieuwsbericht resultaat brede proef plaszakken (nov2021)
- Nieuwsbericht inventarisatie initiatieven (sept2021)

Werkgroep Duurzaamheid

Onder voorzitterschap van mw. H.M. (Heleen) Dekker is sinds eind 2021 een gezamenlijke werkgroep vanuit de NVvR en NVMBR (Nederlandse Vereniging Medische Beeldvorming en Radiotherapie) actief. Zij brengt initiatieven uit het veld in kaart en doet een aanzet tot het delen en gezamenlijk oppakken van onderwerpen. De werkgroep is als groene zorg commissie aangesloten bij de groene Zorg Alliantie
Voor de samenstelling van de werkgroep, klik hier.

Voor vragen of suggesties kun je contact opnemen met nvvr@radiologen.nl o.v.v. 'werkgroep duurzaamheid'

pagina bijgewerkt: 26-06-2024