Declaratieformulier

Voor activiteiten die leden verrichten ten behoeve van de NVvR, bestaat een onkostenregeling of regeling voor vacatievergoeding. De verstrekte gegevens worden gebruikt door de financiële administratie van de NVvR, zie verder het privacystatement.

Wilt u een vacatievergoeding laten uitbetalen aan uw ziekenhuis, maatschap/bv of stichting? Dan graag door deze organisatie een factuur laten sturen aan de NVvR. Een persoonlijke declaratie aan de NVvR via onderstaand formulier wordt in de jaarlijkse opgave aan de Belastingdienst meegenomen. Voor meer informatie: zie vacatievergoedingen en BTW

Bonnetjes en kwitanties ter onderbouwing van kosten zijn vereist. U kunt deze scannen en uploaden, of per post insturen aan het bureau van de NVvR (zie Contact voor de adresgegevens). Velden met een * zijn verplicht om in te vullen.

Omschrijf hier de NVvR-activiteit
Vul hier de datum in waarop de kosten zijn gemaakt. Om financiële schommelingen zoveel mogelijk te voorkomen is het wenselijk om een declaratie binnen één maand na de activiteit in te dienen.
Indien u geen NVvR-lid bent hoeft u geen lidnummer in te vullen.
Vul uw volledige IBAN-nummer in, zonder punten of spaties. Voorbeeld: NL90ABNA0423344188
De financiële administratie van de NVvR dient van een bedrag dat aan u is betaald met betrekking tot een urendeclaratie (vacatievergoeding) opgave te doen aan de belastingdienst. Van uw eventuele onkostendeclaraties die onderbouwd zijn met kwitanties/bonnetjes, of kilometervergoedingen die onder het maximaal door de fiscus toegestane tarief vallen, hoeft dat niet.
let op: gebruik een punt als decimaalteken!
Het bsn-nummer is nodig voor de aangifte inkomstenbelasting, die de NVvR met betrekking tot de uitbetaling van vacatiegelden verplicht is te doen.
Voor het geven van onderwijs aan aios in het kader van het Regionaal Cursorisch Onderwijs (RCO), Beeldvormende Technieken (BVT) of Differentiantenonderwijs is een vergoeding beschikbaar. De financiële administratie van de NVvR dient van een bedrag dat aan u is betaald met betrekking tot een urendeclaratie (vacatievergoeding) opgave te doen aan de belastingdienst. Van uw eventuele onkostendeclaraties die onderbouwd zijn met kwitanties/bonnetjes, of kilometervergoedingen die onder het maximaal door de fiscus toegestane tarief vallen, hoeft dat niet.
Het bsn-nummer is nodig voor de aangifte inkomstenbelasting, die de NVvR met betrekking tot de uitbetaling van vacatiegelden verplicht is te doen.
Uw geboortedatum is benodigd voor de opgave van uw vacatievergoeding bij de belastingdienst.
Per cursusmiddag (3 uur) kan één maal een honorarium van € 275 worden gedeclareerd. Declaraties dienen uiterlijk binnen drie maanden na afloop van een cursusjaar, dat loopt van september tot juni, te worden ingediend.
Per cursusdag kan een vergoeding van € 750 worden gedeclareerd. Declaraties dienen uiterlijk binnen drie maanden na afloop van een cursusjaar, dat loopt van september tot juni, te worden ingediend.
Per cursusdag kan per persoon maximaal een honorarium van € 200 worden gedeclareerd (tot maximaal € 800 aan honoraria per cursusdag). Declaraties dienen uiterlijk binnen drie maanden na afloop van een cursusjaar, dat loopt van september tot juni, te worden ingediend.
Door de congresorganisatie van de Sandwichcursus en de Radiologendagen wordt aangegeven welke sprekersvergoeding mag worden gedeclareerd. De financiële administratie van de NVvR dient van een bedrag dat aan u is betaald met betrekking tot een urendeclaratie (vacatievergoeding) opgave te doen aan de belastingdienst. Van uw eventuele onkostendeclaraties die onderbouwd zijn met kwitanties/bonnetjes, of kilometervergoedingen die onder het maximaal door de fiscus toegestane tarief vallen, hoeft dat niet.
let op: gebruik een punt als decimaalteken!
Het bsn-nummer is nodig voor de aangifte inkomstenbelasting, die de NVvR met betrekking tot de uitbetaling van vacatiegelden verplicht is te doen.
Uw geboortedatum is benodigd voor de opgave van uw vacatievergoeding bij de belastingdienst.
Reiskosten voor de auto worden vergoed à € 0,23/km.
Vul hier het bedrag in (aantal kilometers x 0,23). Let op: gebruik een punt als decimaalteken!
Kosten van openbaar vervoer dienen met bonnetjes/kwitanties onderbouwd te worden.
let op: gebruik een punt als decimaalteken!
Wanneer u andere kosten wilt declareren, vink dan dit vakje aan en omschrijf de kosten hieronder.
Bonnetjes en kwitanties ter onderbouwing kunt u scannen en hier uploaden.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png bmp eps tif pdf doc docx xls xlsx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png bmp eps tif pdf doc docx xls xlsx.
Let op: gebruik een punt als decimaalteken!
Dit veld wordt automatisch ingevuld (optelling ingevulde bedragen).
Wanneer u bent ingelogd, is hier uw mailadres ingevuld zoals dat staat geregistreerd. (Klik voor uw gegevens op uw profielfoto bovenin het scherm.) Naar het mailadres dat hier wordt ingevuld, wordt een kopie van het ingevulde formulier gestuurd.