Neuroradiologie

De sectie Neuroradiologie is een grote en groeiende sectie (circa 280 leden), die zich afgelopen jaren heeft geprofessionaliseerd met aandacht voor kwaliteit, richtlijnen, opleiding, onderwijs en kennisuitwisseling. Tweejaarlijks wordt de Lourens Penning Prijs uitgereikt aan een jonge, talentvolle onderzoeker binnen de Nederlandse neuroradiologie. Er worden multidisciplinaire congressen met nationale en internationale sprekers en deelnemers georganiseerd.
 

Activiteiten sectie Neuroradiologie

- De sectie Neuroradiologie wil een forum zijn voor alle in neuroradiologie geïnteresseerde radiologen in Nederland. Zij probeert de onderlinge contacten tussen deze radiologen te verbeteren en tevens een bijdrage te leveren aan hun scholing.

- De rubriek van de sectie Neuroradiologie op deze site bevat diverse wetenswaardigheden. Er zijn ook protocollen te vinden aangaande neuroradiologische onderzoeken. Beschreven worden de indicaties, aandachtspunten bij de beoordeling en de specifieke eisen van het onderzoek zoals sequenties en scanvlakken. De protocollen zijn nog in ontwikkeling, maar een aantal is reeds gepubliceerd, zie Sectiezaken (toegankelijk voor NVvR-leden).

- Twee maal per jaar is er een algemene ledenvergadering. Steeds is er dan een wetenschappelijke voordracht door een der leden of bijvoorbeeld een jonge promovendus. Tevens worden de op dat moment in de sectie levende onderwerpen besproken. De zitting wordt afgesloten met een onderlinge demonstratie van moeilijke en interessante gevallen. Duur 2 tot 3 uur. Deze vergadering wordt gevolgd door een borrel en diner waarbij men op informele wijze van gedachten kan wisselen.

Sectielidmaatschap - aanvraagproces

Het aanvragen van het lidmaatschap voor de sectie Neuroradiologie staat open voor NVvR-leden. Allereerst dient u via onderstaande link het sectielidmaatschap aan te vragen. Aanvullend dient u aan de secretaris van de sectie onderstaande documenten te mailen:

a. een beknopt CV met aandacht voor: jaar van registratie als radioloog of start opleiding (voor juniorleden), opleidingsinstituut, (na)scholing, cursussen, congressen in afgelopen 5 jaar, percentage en aantal dagen werkzaam per week in de neuroradiologie, voordrachten, onderwijs, publicaties.
b. een korte motivatie tot lidmaatschap, o.a. of dit is gerelateerd is aan het verkrijgen van accreditatie voor differentiatie in eigen ziekenhuis.
c. een korte beschrijving van mogelijke rol in de sectie: o.a. m.b.t. richtlijnen, vergaderingen en bezoek conference courses.

De aanvraag wordt door het sectiebestuur beoordeeld. 

De sectiecontributie bedraagt €37,50 per jaar.

Nog geen sectielid? Klik op onderstaande link (alleen zichtbaar na inloggen).

 

Documenten Neuroradiologie

Er zijn geen documenten gevonden die voldoen aan deze criteria.