Administratiekostenregeling

Wanneer een factuur niet tijdig wordt betaald, gaat de administratiekostenregeling in werking.

De Algemene Vergadering heeft in 2006 besloten dat administratiekosten worden berekend wanneer een (contributie)factuur niet tijdig wordt betaald. Deze administratiekosten zijn progressief en cumulatief. Dat betekent dat het bureau u bij het verstrijken van de betalingstermijn een mail stuurt wanneer u nog niet heeft betaald. Bij het zenden van een eerste herinnering door de financiële administratie worden EUR 15 administratiekosten berekend, bij de tweede herinnering wordt EUR 30 berekend en wanneer het onverhoopt noodzakelijk blijkt een derde herinnering te sturen wordt daar bovenop EUR 60 berekend. In dat laatste geval vindt tevens schorsing van het lidmaatschap plaats, vooruitlopend op een royementsprocedure en inschakeling van een gerechtsdeurwaarder.