Aansluiting NVvR bij FMS en ESR

FMS

De NVvR is sinds 2015 aangesloten bij de Federatie Medisch Specialisten (FMS). Praktiserende ('gewone') radiologen die lid zijn van de NVvR zijn daarmee automatisch ook aangesloten bij FMS. Hun gegevens worden door de NVvR aan FMS verstrekt. De contributie voor FMS wordt door de NVvR in januari geïncasseerd en afgedragen aan FMS. Met het lidmaatschap van FMS heeft u o.a. recht op individuele juridische dienstverlening vanuit het Kennis- en Dienstverleningscentrum en krijgt u Medisch Contact toegezonden. Voor medisch specialisten in dienstverband omvat het lidmaatschap van FMS ook de dienstverlening door de LAD (Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband), tenzij te kennen wordt gegeven dat dit LAD-lidmaatschap ongewenst is. Klik hier voor de informatiekaart waarin wordt uitgelegd wat de FMS doet voor haar leden. Op de website van de FMS vindt u voordelen van de federatie en meer informatie over uw lidmaatschap en de federatiebijdrage. 

DJS

Met ingang van 1 januari 2017 wordt aan arts-assistenten-in-opleiding (aios) tot radioloog, die zich als nieuw lid aanmelden voor het junior lidmaatschap van de NVvR, gevraagd of ze ook lid willen worden van De Jonge Specialist (DJS). Hiertoe is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de NVvR en DJS, die ook door andere wetenschappelijke verenigingen binnen de FMS is aangegaan. DJS is de landelijke belangenbehartiger voor aios van alle medische specialismen. Het lidmaatschap van DJS omvat o.a. individuele juridische dienstverlening van de FMS, een abonnement op Medisch Contact via de KNMG en een automatisch lidmaatschap van de LAD (Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband). De NVvR zorgt er eenmalig voor dat de ledengegevens van een aios aan DJS worden doorgegeven, als hij/zij aangeeft lid te willen worden van DJS.

ESR

Elk junior- en gewoon NVvR-lid is (sinds 2015) aangemeld als lid van de European Society of Radiology (ESR). NVvR-leden aanvaarden daarmee de 'terms and conditions' en het privacy statement van ESR. De contributie van het ESR-lidmaatschap wordt door de NVvR betaald (ijkdatum augustus). Deze leden kunnen tegen gereduceerd tarief deelnemen aan het ECR-congres in Wenen het jaar daarop.