Combi- of dubbellidmaatschap NVvR/NVNG

Het is mogelijk om lid te zijn van zowel NVvR als NVNG. Beide verenigingen hebben daarvoor speciale contributietarieven in het leven geroepen. De ledenadministraties van NVvR en NVNG zijn echter gescheiden.

Veranderingen voor aios en radiologen in 2022

In 2022 is er geen combilidmaatschap meer voor aios. Het NVvR-lidmaatschap blijft voor alle aios ongewijzigd, alleen de afdracht van € 30 van de NVvR-contributie aan de NVNG verdwijnt. Bij de NVNG is besloten tot onderscheid tussen aios met de differentiatie nucleaire geneeskunde en moleculaire radiologie (A-leden) en overige aios (B-leden). 

In 2022 blijft het gewone lidmaatschap van de NVvR toegankelijk voor radiologen en nucleair geneeskundigen, en voor de laatste met een dubbellidmaatschapstarief. Bij de NVNG is besloten tot onderscheid in het gewone lidmaatschap voor nucleair geneeskundigen (A-leden) en voor radiologen (B-leden). 

Zie de statutenwijziging van de NVNG voor meer informatie over A- en B-leden (o.a. gevolgen voor stemrecht).

Lidmaatschap NVvR en NVNG voor radiologen en nucleair geneeskundigen (in 2023)

Radiologen en nucleair geneeskundigen kunnen lid zijn van zowel de NVvR als de NVNG. Dat betekent dat een radioloog die ook het lidmaatschap van de NVNG aangaat twee contributiefacturen ontvangt: één NVvR-factuur voor een gewoon lidmaatschap van de NVvR en één factuur van de NVNG volgens hun lidmaatschapscategorieën. 
Het bedrag van de contributie voor de Federatie Medisch Specialisten wordt geheven door de moedervereniging, is niet facultatief en wordt door de NVvR rechtstreeks afgedragen aan de FMS.

Een nucleair geneeskundige, die lid is van de NVNG, en zich ook aanmeldt voor het lidmaatschap van de NVvR krijgt eveneens twee contributiefacturen: één factuur van de NVNG en één factuur van de NVvR volgens het dubbellidmaatschapstarief. 
Het bedrag van de contributie voor de Federatie Medisch Specialisten wordt geheven door de moedervereniging.