Incassomachtiging

U kunt administratiekosten vermijden door (uiteraard) tijdig te betalen, maar ook door een doorlopende machtiging af te geven voor de inning van uw jaarlijkse contributienota. Stuur daartoe het onderstaande machtigingsformulier volledig ingevuld in. Wanneer een machtiging onverhoopt niet geïncasseerd kan worden (om welke reden dan ook), geldt de administratiekostenregeling. De door u verstrekte gegevens worden gebruikt door de financiële administratie van de NVvR (zie privacystatement). 

Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan de penningmeester van de NVvR van zijn/haar hieronder genoemde rekening de contributie voor het lidmaatschap van de NVvR af te schrijven.

Ondergetekende is bekend met het feit dat, indien hij/zij niet akkoord is met de afschrijving, hij/zij binnen 56 kalenderdagen bij zijn/haar eigen bank- of girokantoor opdracht kan geven het bedrag terug te boeken.

Wanneer de incasso-opdracht niet geïncasseerd kan worden (door bijvoorbeeld onvoldoende saldo of onjuiste verstrekking van rekeninggegevens) behoudt de NVvR zich het recht voor de gebruikelijke administratiekosten te berekenen.

Het Incassant ID van de NVvR geeft aan dat de NVvR in het SEPA-gebied opdracht mag geven aan de bank om automatisch geld te incasseren. Samen met het machtigingskenmerk vormt het Incassant-ID een unieke combinatie voor elke incassotransactie.
Vermeld bij naam van een B.V. ook uw eigen naam.
Vul uw volledige IBAN-nummer in, zonder punten of spaties. Voorbeeld: NL90ABNA0423344188
4-cijferig nummer. Indien nog geen NVvR-lidnummer is toegekend, vul dan in: 1111.
voorkeursformaat Nederland: 1234 AA
Wanneer u bent ingelogd, is het mailadres opgenomen dat bij uw gegevens staat geregistreerd. Klik op uw profielfoto bovenin het scherm om uw gegevens te wijzigen.