Nieuws

Hier vindt u nieuwsberichten van de NVvR. Een selectie wordt elke laatste vrijdag van de maand verstuurd als digitale nieuwsbrief aan alle NVvR-leden.

Voor nieuws van de secties voor de eigen leden: Zie Sectiezaken per sectie

Op 29 september is het Wereld Hart Dag, een dag gewijd aan het vergroten van het bewustzijn over hart- en vaatziekten. Jaarlijks worden er in Nederland meer dan 50.000 CT-scans van het hart gemaakt en vinden er meer dan 25.000 MRI-onderzoeken van het hart plaats. Radiologen...
29 september, 2023 - 15:00
Buiten is het nog niet echt herfstig maar de herfstuitgave van de MemoRad is toch uit. Hoewel rijkelijk gevuld met een gevarieerd aanbod, zijn er twee elementen van ons vakgebied te ontdekken die de inhoud van dit nummer verbinden: 1) de drang naar verandering en 2) de...
28 september, 2023 - 17:30
In navolging van de succesformule CLUB Sandwich van 2023 gaan we op 23 en 24 mei 2024 weer een mooi congres voor radiologisch Nederland organiseren met als thema ‘Zien en gezien worden’.
28 september, 2023 - 17:15
Een donkere kamer, een lichtkast aan de muur en weinig patiëntencontact. Misschien zelfs zo min mogelijk (inter) collegiaal contact. Dat zijn enkele van de termen die geassocieerd worden met het werk van radiologen. Radiologie is ook voor co-assistenten geneeskunde niet...
28 september, 2023 - 17:00
Dat AI in de vorm van zelflerende algoritmes voor beeldherkenning een steeds grotere rol zal krijgen in de radiologie, wordt zelden meer betwist. De wijze waarop dit zal gebeuren en hoe dit zal bijdragen aan de kwaliteit en kosteneffectiviteit van de zorg, is nog volop...
28 september, 2023 - 14:00
In de Digitale Leeromgeving (DLO) is een e-learning beschikbaar voor het herkennen en beschrijven van hersenbloedingen en -infarcten op CT-scans. De e-learning is geïnitieerd door de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) en in samenwerking met radiologen vanuit de...
27 september, 2023 - 17:30
Zoals ieder jaar is de jonge klaren-enquête verstuurd naar radiologen die de afgelopen vijf jaar hun opleiding hebben afgerond. De besturen van de sectie Juniorleden van de NVvR en de NVNG organiseren de enquête en de resultaten worden o.a. gepresenteerd in de jaarlijkse...
19 september, 2023 - 10:00
De commentaarfase van de conceptrichtlijn Diagnostiek en behandeling van bijniertumoren is gestart. Tot en met 30 oktober a.s. kunt u commentaar indienen op deze richtlijn. Meer informatie over deze commentaarronde is hier te vinden.
15 september, 2023 - 08:02
Ontvangen verzoeken in maart tot vermelding van Bij- en Nascholingsactiviteiten.
14 september, 2023 - 09:17
De commentaarfase van de herziening van de richtlijn Hepatocellulair Carcinoom is gestart. U kunt tot en met 15 oktober a.s. commentaar indienen. Meer informatie over deze commentaarronde is hier te vinden.
13 september, 2023 - 15:25
Op 7 september is in de Tweede Kamer de petitie besproken waarin wordt opgeroepen tot minder pijnlijke methoden van borstkankerscreening, zoals drukgestuurde mammografie of echografie.
8 september, 2023 - 07:55
In augustus zijn 188 VENI-beurzen toegekend door NWO. VENI-beurzen zijn persoonsgebonden, voor onderzoekers die recent zijn gepromoveerd. Twee eerdere winnaars van de Frederik Philipsprijs, de prijs voor het beste radiologisch proefschrift die jaarlijks wordt uitgereikt...
7 september, 2023 - 13:00
Ontvangen verzoeken in augustus tot vermelding van Bij- en Nascholingsactiviteiten. 3 november 2023: Radiologische beeldvorming bij acuut herseninfarct, LUMC Leiden
15 augustus, 2023 - 08:30
De commentaarfase van vijf herziene concept richtlijnmodules van het cluster CVRM is gestart. Deze richtlijn behoort tot het cluster Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) binnen het modulair richtlijnonderhoud (Koploper I). U kunt tot en met 22 september a.s. commentaar...
9 augustus, 2023 - 13:43
Vanaf nu kunt u, vanuit uw ligstoel op het strand óf hardwerkend in het ziekenhuis, zich inschrijven voor de SWC Thorax en Cardiovasculaire radiologie van 7 t/m 10 november in de ReeHorst in Ede. Ververs uw kennis en ontdek de nieuwste ontwikkelingen in cardio- en...
2 augustus, 2023 - 08:30