Capaciteitsvraagstuk in de radiologie: Grenzen aan de zorg!

De toename van radiologische onderzoeken is beduidend groter dan de toename van overige medisch specialistische zorg. Daar zijn verschillende redenen voor aan te wijzen, maar de voornaamste is de komst van nieuwe en aangepaste richtlijnen, die een zwaarder beroep doen op beeldvormend onderzoek en radiologische interventies. Deze verbeteringen van de kwaliteit en kosteneffectiviteit van zorg leiden echter wel tot een capaciteitsvraagstuk in de radiologie.

Lees hier het artikel Capaciteitsvraagstuk in de radiologie: Grenzen aan de zorg! uit de laatste uitgave van MemoRad. In dit artikel licht het NVvR bestuur i.s.m. de commissie Kwaliteit en de CvB de problemen toe van een toenemend aantal radiologische onderzoeken bij een gelijkblijvende of beperkt groeiende capaciteit (apparatuur, laboranten, radiologen en ondersteuning). Het zichtbaar maken van de problematiek is de eerste stap naar bewustwording op weg naar oplossingen. Dit geldt op landelijk niveau, maar ook binnen het ziekenhuis en in de afspraken tussen ziekenhuis en zorgverzekeraar.

Het capaciteitsvraagstuk in de radiologie kan niet monodisciplinair worden opgelost. Het vraagt om een aanpak van de implementatie en financiering van de groei van radiologische onderzoeken, voordat een aangepaste of nieuwe richtlijn wordt geautoriseerd. Het NVvR bestuur maakt zich hier hard voor, om samen met alle andere medische specialismen en in gesprek met de ziekenhuizen en zorgverzekeraars te komen tot oplossingen in de praktijk. Want de grenzen aan de zorg, zonder extra capaciteit aan mensen en middelen, zijn wel bereikt.

Noot: In de papieren versie van het artikel in MemoRad stonden onjuiste aantallen en percentages bij "Ablaties". Dit is gecorrigeerd in de digitale versie.

Lees hier de hele digitale MemoRad van september 2023.

Eerdere nieuwsberichten gerelateerd aan het onderwerp richtlijnen & capaciteit: