Multi-parametrische MRI bij verdenking op prostaatcarcinoom

In de richtlijn Prostaatcarcinoom wordt de aanbeveling opgenomen om na meting van een verhoogd PSA een MRI prostaat uit te voeren in plaats van een biopsie procedure. Dit is de uitkomst van de herbeoordeling van de module diagnostiek door de multidisciplinaire richtlijnwerkgroep waarin de NVvR participeert en waarvan de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) voorzitter is.

De wijziging is gepresenteerd en geautoriseerd tijdens de Algemene Vergadering d.d. 7 november 2019 en zal na autorisatie door alle betrokken wetenschappelijke verenigingen worden gepubliceerd in de Richtlijnendatabase.

Implementatie van de richtlijn betekent dat er per jaar naar schatting 40.000 MRI prostaat zullen gaan plaatsvinden. Dit zal de nodige tijd, mensen en middelen vragen. Ook de reeds bestaande wachttijden voor MRI onderzoeken in ziekenhuizen zijn een aandachtspunt.

Om te komen tot een plan voor het delen van kennis en het bekwamen van voldoende radiologen heeft het NVvR-bestuur aan de NVvR-vertegenwoordigers uit de richtlijnwerkgroep gevraagd om in overleg te gaan met de sectie Abdominale radiologie.
Daarnaast is vanuit de NVvR het initiatief genomen om samen met de NVU het financiële vraagstuk aan de FMS voor te leggen. Er zal namelijk een verschuiving van middelen moeten plaatsvinden, die niet vanzelf tot stand zal komen gezien de huidige wijze van bekostiging en budgetverdeling in de meeste ziekenhuizen.

Voor de Werkgroep prostaat MRI, klik hier.

Zie hier de berichtgeving van de NOS en hier op de website van het Radboudumc.