Nieuws

Hier vindt u nieuwsberichten van de NVvR. Een selectie wordt elke laatste vrijdag van de maand verstuurd als digitale nieuwsbrief aan alle NVvR-leden.

Voor nieuws van de secties voor de eigen leden: Zie Sectiezaken per sectie

Vroege opsporing van borstkanker is heel belangrijk, maar voor een deel van de vrouwen is de angst voor een pijnlijk onderzoek een grote drempel om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Dat zien radiologen Carla Meeuwis en Ritse Mann: ‘Daar valt nog veel...
26 oktober, 2023 - 15:30
De commissie Wetenschap houdt zich bezig met de ontwikkeling en coördinatie van het NVvR wetenschapsbeleid en speelt een belangrijke en actieve rol bij het inventariseren, stimuleren en ondersteunen van verschillende aspecten die gerelateerd zijn aan alle wetenschappelijke...
26 oktober, 2023 - 14:00
Met betrokkenheid van de NVvR is de landelijke kwaliteitsregistratie voor Prostaatcarcinoom ontwikkeld: Dutch Prostate Audit (DPA). Deze registratie geeft inzicht in de zorgkwaliteit rondom diagnostiek en behandeling van patiënten met lokale, niet gemetastaseerde,...
26 oktober, 2023 - 12:00
In de TenT bij de VU in Amsterdam is op 12 oktober 2023 de halfjaarlijkse Voortgangstoets (VGT) afgenomen bij 308 arts-assistenten-in-opleiding (aios) tot radioloog. Veel aios hebben na afloop van de toets van de gelegenheid gebruik gemaakt om de toets in te zien. Eventuele...
12 oktober, 2023 - 17:30
De commentaarfase van 3 concept richtlijnmodules Hersenbloeding en Herseninfarct is gestart. Tot en met 17 november a.s. kunt u commentaar inleveren. Meer informatie over deze commentaarronde is hier te vinden.
11 oktober, 2023 - 18:10
Wist u dat er momenteel 65 radiologen zijn gemandateerd voor cluster-expertisegroepen uit het modulair onderhoud programma voor richtlijnen van de Federatie? En dat 20 radiologen een actieve bijdrage leveren aan de stuurgroepen uit dit Koploperproject?
10 oktober, 2023 - 16:00
De tekst hieronder is aangeleverd door het bestuur van de Nederlandse Vereniging Medische Beeldvorming en Radiotherapie (NVMBR) en de NVvR ondersteunt graag deze boodschap. In MemoRad 2023/01 werd in de rubriek Actueel melding gemaakt van een 'stormachtige periode' in het...
9 oktober, 2023 - 11:00
Het gebruik van PCD's voor het femoropopliteale traject wordt niet langer afgeraden. Daarmee wordt het standpunt uit 2019 herzien.
5 oktober, 2023 - 13:50
De commentaarfase van de concept richtlijnmodules Gebruik MRI bij patiënten met implantaten is van start gegaan. Tot en met 10 november a.s. kunt u commentaar indienen op deze richtlijnmodules. Meer informatie over deze commentaarronde is hier te vinden.
4 oktober, 2023 - 09:38
Op 30 september jl. vond de KNMG Carrièrebeurs plaats, waar medisch specialistische vervolgopleidingen zich kunnen presenteren aan geneeskundestudenten. Deze editie trok meer dan 800 geneeskundestudenten en basisartsen. Met een dubbele stand waren radiologie en nucleaire...
3 oktober, 2023 - 14:00
Op 29 september is het Wereld Hart Dag, een dag gewijd aan het vergroten van het bewustzijn over hart- en vaatziekten. Jaarlijks worden er in Nederland meer dan 50.000 CT-scans van het hart gemaakt en vinden er meer dan 25.000 MRI-onderzoeken van het hart plaats. Radiologen...
29 september, 2023 - 15:00
Buiten is het nog niet echt herfstig maar de herfstuitgave van de MemoRad is toch uit. Hoewel rijkelijk gevuld met een gevarieerd aanbod, zijn er twee elementen van ons vakgebied te ontdekken die de inhoud van dit nummer verbinden: 1) de drang naar verandering en 2) de...
28 september, 2023 - 17:30
In navolging van de succesformule CLUB Sandwich van 2023 gaan we op 23 en 24 mei 2024 weer een mooi congres voor radiologisch Nederland organiseren met als thema ‘Zien en gezien worden’.
28 september, 2023 - 17:15
Een donkere kamer, een lichtkast aan de muur en weinig patiëntencontact. Misschien zelfs zo min mogelijk (inter) collegiaal contact. Dat zijn enkele van de termen die geassocieerd worden met het werk van radiologen. Radiologie is ook voor co-assistenten geneeskunde niet...
28 september, 2023 - 17:00
Dat AI in de vorm van zelflerende algoritmes voor beeldherkenning een steeds grotere rol zal krijgen in de radiologie, wordt zelden meer betwist. De wijze waarop dit zal gebeuren en hoe dit zal bijdragen aan de kwaliteit en kosteneffectiviteit van de zorg, is nog volop...
28 september, 2023 - 14:00