NVvR bij de minister over Preventief Gezondheidsonderzoek

Donderdag 23 maart zijn voorzitter Jet Quarles van Ufford en Jolanda Streekstra-van Lieshout, portefeuillehouder binnen bureau NVvR, op uitnodiging van minister Kuipers van VWS namens de NVvR aangesloten bij een ronde tafelgesprek over PGO (preventief gezondheidsonderzoek) en wetgeving.

Het was geruststellend te bemerken dat er echt wordt stilgestaan bij de gevolgen van zulk onderzoek en dat de bestaande druk op de patiëntenzorg en de radiologie hierbij niet vergeten wordt. Juist omdat op dit moment voor de wèl wetenschappelijk bewezen gerichte screening de capaciteit achterloopt bij de vraag. De inbreng van de NVvR gaf gelukkig aanleiding voor een vervolgafspraak, want zoals altijd moest iedereen snel weer door!

Veel dank aan de minister en zijn team voor deze uitnodiging en veel wijsheid toegewenst bij het vervolg. De NVvR blijft graag nauw betrokken en bereid mee te denken!

Lees meer: 
- nieuwsbericht 15 maart 2022, NVvR bezwaren tegen onderdelen van het wetsvoorstel Preventief Gezondheidsonderzoek (Wpgo)
- de brief van de NVvR dd 11 maart 2022 aan de Vaste Kamercommissie VWS
- nieuwsbericht 9 december 2021, wijziging Wet Bevolkingsonderzoek
- nieuwsbericht 23 juni 2017, Evaluatie KNMG richtlijn Preventief Medisch Onderzoek