Landelijke beschikbaarheid radiologische beelden voor zorgverlener en patiënt: functionele vereisten

Wat is de behoefte van de radioloog (en oncoloog, chirurg, neuroloog etc.) en de patiënt als het gaat om beschikbaarheid van radiologische onderzoeken (beelden en verslagen) over de grenzen van ziekenhuizen heen? Dit staat beschreven in het document Landelijke beschikbaarheid radiologische beelden voor zorgverlener en patiënt: functionele vereisten.

Standaard: Tijdlijn Radiologische Onderzoeken. Opgesteld in samenwerking met VZVZ. Vastgesteld door de Algemene Vergadering op 15 november 2018.

Toevoeging na werkconferentie landelijke beeld/databeschikbaarheid NVvR 26 juni 2023

In het kader van de Wegiz (wet op elektronische gegevensuitwisseling) is beeldbeschikbaarheid geprioriteerd en is de NVvR gevraagd om het voortouw te nemen om de functionele vereisten om te zetten in een Kwaliteitsstandaard Beeldbeschikbaarheid. Klik hier voor versie 0.9999.

Alleen belangstelling voor de functionele beschrijving van de tijdlijn met informatie-elementen in 4 pagina's? Uit de kwaliteitsstandaard met de eerste stap naar landelijke beeld/databeschikbaarheid: een tijdlijn van onderzoeksgegevens (metadata). Klik hier.

De FMS heeft - gebruik makend van de visie van de NVvR op beeldbeschikbaarheid - een (concept) visie op databeschikbaarheid geschreven. Deze is meegelezen en onderschreven door alle verenigingen van medische specialismen en wordt momenteel in een geschikt formaat gezet voor communicatie. Klik hier.

Groepen 
Categorie 
Type 
Beleidsnotitie
Trefwoorden 
ICT
netwerkgeneeskunde