MemoRad 28.1

De eerste MemoRad van 2023 is gepubliceerd. In dit nummer staan zeer uiteenlopende artikelen over facetten van opleiding, wetenschap, arbeidsmarktperspectief en de dagelijkse praktijk.
Een bijdrage van de sectie Historie is opgenomen over het bekende schilderij De Anatomische les van dr. Nicolaes Tulp. We blikken terug op de indrukwekkende loopbanen van Hans Bloem, Albert de Roos, Herman Kroon en Jelle Barentsz. Ook vindt u de naschriften over markante mannen als Ad Bot en Kees Thijn. Er is aandacht voor het nieuwe opleidingsplan Orange met tips voor zowel aios als opleider hoe met deze veranderingen om te gaan. De resultaten van de jaarlijkse jonge klarenenquête geven ons inzicht in de toch lastige arbeidsmarkt voor de jonge klare radiologen. Met twee samenvattingen van recente proefschriften is wetenschap ook vertegenwoordigd. Tevens treft u een overzicht aan van de 18 ingezonden proefschriften voor de Frederik Philipsprijs die tijdens de CLUB Sandwich 2023 wordt uitgereikt. Ook treft u meer informatie over het programma van de CLUB Sandwich aan. Met de richtlijn osteoporose en fractuurpreventie en de rol van de vertebral fracture asessment en de toepassingen van PET-MRI in de klinische praktijk, is er aandacht voor de klinische praktijk. Tot slot is bekend geworden dat de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een grote financiële bijdrage doet voor wetenschappelijk onderzoek binnen het Innovation Center for Artificial Intelligence, een prachtig initiatief waar ook meerdere afdelingen radiologie in den lande aan deelnemen.

Bestanden