Inzending NVvR wetenschaps- en innovatieprijs 2023

Met veel genoegen heeft de NVvR het onderzoek van Van Leeuwen et al. ‘Artificial intelligence in radiology: 100 commercially available products and their scientific evidence’ voorgedragen voor de FMS Wetenschaps- & Innovatieprijs 2023. Dit jaar wordt de prijs toegekend aan een medisch specialist die zich onderscheidt met innovatief onderzoek. Dat wil zeggen: onderzoek naar nieuwe diagnostiek en behandeling, of onderzoek gericht op vernieuwing in de organisatie van zorg en betere zorgprocessen.

Voordracht NVvR
Het onderzoek van Van Leeuwen et al. is gericht op een van de belangrijkste innovaties in de gezondheidszorg van deze tijd: artificiële intelligentie (AI). Wat dit onderzoek zo bijzonder maakt, is dat het – voor radiologische toepassing als voorbeeld – zeer nauwgezet in kaart heeft gebracht wat de aangetoonde validiteit en effectiviteit is van alle beschikbare CE-gemarkeerde AI-producten. De schokkende bevinding is dat slechts 36% van de producten getoetst bleek op klinische effectiviteit en dat slechts 50% van het beschikbare bewijs onafhankelijk was. Met andere woorden, van het merendeel van de AI-producten die nu voor radiologie op de markt zijn, is de klinische effectiviteit onbekend. Dat het onderzoek dit zichtbaar heeft gemaakt is des te belangrijker in het licht van het Integraal Zorgakkoord, waarin juist gestuurd wordt op bewezen effectiviteit van geboden zorg en zorgproducten.

Andere voordrachten
Maar liefst 24 wetenschappelijke verenigingen hebben een onderzoek voorgedragen voor de Wetenschaps- en innovatieprijs 2023 van de Federatie Medisch Specialisten. Elke 2 jaar wordt de prijs uitgereikt om goed onderzoek in de schijnwerpers te zetten. Met de kennis uit wetenschappelijk onderzoek kunnen medisch specialisten continu werken aan passende zorg: toegespitst op de unieke patiënt, zodat die kan rekenen op de beste zorg: toegankelijk, innovatief en betaalbaar.

Ook de NVNG heeft samen met de NIV een mooi voorbeeld van innovatief onderzoek ingediend met de onderzoeksvraag: Is het veilig, kosteneffectief en patiëntvriendelijk om bij patiënten met een schildklierknobbel een diagnostische schildklieroperatie te vervangen door een PET-CT scan?  Met de EfFECTS-studie is aangetoond dat met een PET-CT scan met zekerheid bepaald kan worden of een knobbel goedaardig is, waardoor het aantal onnodige operaties met 40% wordt gereduceerd. 

Procedure
Alle ingediende onderzoeken worden beoordeeld door een onafhankelijke en deskundige vakjury. In mei 2023 worden de drie genomineerde onderzoeken bekend gemaakt. Tijdens een feestelijke uitreiking op 25 juni wordt de winnaar bekendgemaakt. Deze ontvangt, naast de eer, een blijvend aandenken en een geldbedrag van €5.000,- (te besteden aan vakgerelateerde activiteiten).  
 

Zie ook eerdere nieuwsberichten over de wetenschapsprijs DENSE studie wint Wetenschaps- en Innovatieprijs 2021, AMACING studie genomineerd voor Wetenschaps- en Innovatieprijs 2019 en MR CLEAN studie wint Wetenschaps- en Innovatieprijs FMS 2017.