Tuchtrecht

In 2018 is binnen de NVvR een werkgroep Tuchtrecht opgericht, die als taak heeft gekregen om de bewustwording en kennis bij leden over tuchtzaken te verbeteren. De werkgroep bestaat uit radiologen die zitting hebben in een tuchtcollege. 

Uitspraken Tuchtcolleges Gezondheidszorg

Wat kunnen we als beroepsgroep leren van uitspraken van de Tuchtcolleges Gezondheidszorg? De werkgroep Tuchtrecht NVvR is per juli 2020 gestart met het belichten van (voor radiologen relevante) uitspraken op een pagina Leren van tuchtuitspraken. Het betreft uitspraken van minimaal drie maanden geleden en niet ouder dan drie jaar. 

Vacatures

Vacatures voor het Centraal Tuchtcollege Gezondheidszorg en de Regionale Tuchtcolleges Gezondheidszorg Zwolle en Groningen, Den Haag, Amsterdam en Eindhoven zijn hier te vinden.

Artikelen en websites

Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en bewaken. Een tuchtklacht wordt alleen dan in behandeling genomen als de klager griffierecht betaalt. Hieronder vindt u verwijzingen naar artikelen en sites met meer informatie over het tuchtrecht.

Eerste hulp bij tuchtrechtzaken (Huisarts & Wetenschap 2017)

Hoe werkt het tuchtrecht? (Medisch Contact 2019)

Tuchtrecht (KNMG 2021)

Tuchtrecht gaat ook over privégedrag (Medisch Contact 2019)

Folder 'Klachten over uw zorg?' (Tuchtcollege Gezondheidszorg)