MemoRad 27.4

Dit themanummer schenkt aandacht aan het tuchtrecht voor de gezondheidszorg. De radiologie-gerelateerde tuchtrechtelijke jurisprudentie van 2011 tot en met 2021 staat hierin centraal. Verder belicht dit nummer de individuele verwijtbaarheid van een zorgverlener. Hierbij wordt toegelicht dat een (tucht)klacht verder kan reiken dan alleen de radioloog of aios wiens handelen centraal staat in de tuchtzaak. Ook wordt een inkijkje gegeven in hoe de beslissing van een tuchtcollege tot stand komt en voor welke uitdagingen de tuchtcolleges staan. De belangrijkste uitdaging is misschien wel het verhogen van het lerend rendement van het tuchtrecht. Hierbij worden meteen de verschillende knelpunten besproken die dit leren op dit moment belemmeren. Voor radiologen die te maken krijgen met een (tucht)klacht kan de bijdrage van de Federatie Medisch Specialisten behulpzaam zijn.