Advies Digitaal Beeldtransport

Digitaal beeldtransport is het buiten de infrastructuur van het PACS of EPD digitaal verplaatsen of toegankelijk maken van beelden.

Advies Digitaal Beeldtransport Radiologie (2015, Werkgroep ICT) is een advies van de NVvR voor digitale beeldenuitwissing tussen ziekenhuizen gezien de huidige stand van de ontwikkelingen op dit gebied. Het advies is met instemming ontvangen door de Algemene Vergadering op 4 juni 2015. 

Groepen 
Type 
Advies
Trefwoorden 
beelduitwisseling
ICT