Handreiking Standaardverslag CT-thorax COVID inclusief CO-RADS en CT-score

13 mei: Slides aangepast in lijn met artikel CO-RADS – A categorical CT assessment scheme for patients with suspected COVID-19: definition and evaluation. Radiology. 2020;201473.

10 april: Engelse versie inclusief een Nederlandse versie van het verslag met standaardverslagitems, uitleg en voetnoten. Kleine aanpassing in CO-RADS. Zie handreiking zelf voor samenvatting, overwegingen en overige aanpassingen.

2 april: Enkele (taalkundige) verduidelijkingen en aangepaste lay-out voor betere navigatie.

29 maart: Deze versie is publiek toegankelijk gemaakt om een bijdrage te leveren aan het in gelijke bewoordingen spreken over de bevindingen van een CT-onderzoek bij patiënten met (verdenking) op COVID-19 infectie, zowel tussen radiologen onderling, als met behandelend specialisten.

Deze handreiking mag in zijn geheel en met bronvermelding worden gebruikt in de ziekenhuizen voor patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. Het is niet toegestaan om onderdelen te (her)gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NVvR c.q. de auteurs.

Groepen 
Categorie 
Trefwoorden 
Corona-virus
COVID-19