Richtlijnen

Hieronder staan de actuele richtlijnen binnen dit aandachtsgebied die door de NVvR zijn geautoriseerd. Er wordt aangegeven wie de gemandateerde vertegenwoordiger is en of er een nieuwe versie in ontwikkeling is. Voor een overzicht van alle medisch specialistische richtlijnen verwijzen we u naar de Richtlijnendatabase.
 

Overzichten

Richtlijnen in ontwikkeling
Richtlijnen in commentaarfase  
Richtlijnen in autorisatiefase

Richtlijnen

Bone conduction devices, dhr. A.S. van den Berg
Chronische rhinosinusitis (CRS) en neuspoliep, dhr. J. Vister
Follow-up na cholesteatoom chirurgie, dhr. S.A.H. Pegge 
Hoofd/halsparagangliomen - HHPGL, mw. B.M. Verbist
Hoofd-halstumoren, dhr. P. de Graaf en mw. B.M. Verbist
Idiopathische perifere aangezichtsverlamming, mw. L. Liauw
Oogmelanoom (Uveamelanoom), dhr. P. de Graaf
Plaveiselcelcarcinoom, dhr. B.G.F. Heggelman, dhr. P. de Graaf (herziening 2024)
Primaire tumor onbekend, mw. C.A.H. Lange, M.R.W. Engelbrecht
Schildkliercarcinoom, dhr. M. van Leeuwen, dhr. H. Ahmad (herziening 2024)
Slikstoornissen, mw. C.A.H. Lange