Sectie-leidraad Cardiale MRI follow-up Fontan

De Sectie-Leidraad “Cardiale MRI follow-up van patiënten met een Fontan circulatie” is een initiatief van de sectie cardiovasculaire radiologie van de NVvR en de werkgroep imaging van de NVK (kindergeneeskunde).
De leidraad is na een commentaarronde door het NVvR sectiebestuur vastgesteld (dec2022)

Categorie 
Type 
Leidraad
Trefwoorden 
kindercardiologie
cardiale MRI
Fontan circulatie