Toelichting

In het kader van de Wet persoonsregistratie en art. 4.8 Statuten NVvR geven wij u te kennen dat de door u verstrekte persoonsgegevens in onze geautomatiseerde ledenadministratie worden opgenomen. Van deze administratie is het beheer voor een verantwoorde uitoefening van de doelstellingen van de vereniging door de ledenvergadering goedgekeurd. Een privacy statement is gepubliceerd op de website. De NVvR is aangesloten bij de Federatie van Medisch Specialisten en bij de European Society of Radiology.