Radiologie Research Fonds (RRF)

 Note: Tot nadere berichtgeving staat er nog geen volgende ronde van de RRF subsidie gepland. Nieuwe ontwikkelingen zullen worden gedeeld via een nieuwsbericht en deze pagina op de website.  

Achtergrond

Technische innovatie is een van de belangrijkste pijlers onder het bestaansrecht van de radiologie. Door forse bezuinigingen en verhoogde klinische werkdruk is het steeds uitdagender geworden om innovatief technisch-wetenschappelijk onderzoek te verrichten op het gebied van medische beeldvorming. Daarnaast is er steeds minder tijd en aandacht voor wetenschappelijk onderzoek in het algemeen tijdens de opleiding tot radioloog. De NVvR wil deze ontwikkelingen keren door het instellen van een NVvR Radiologie Research Fonds, ter ondersteuning van technisch innovatief onderzoek op het gebied van medische beeldvorming. Het format van de RRF-subsidieaanvraag is zo eenvoudig en kort mogelijk.

Uitgangspunten

  • De NVvR stelt €80.000 ter beschikking ter ondersteuning van promotie onderzoek door een arts-assistent in opleiding tot radioloog, en lid van de NVvR. Het beschikbare budget kan bijvoorbeeld worden verdeeld als 0,2 fte over een periode van 5 jaar, in combinatie met 0,8 fte opleiding tot radioloog.
  • Het Bestuur van de NVvR stelt een onafhankelijke jury samen, bestaande uit minimaal 3 personen, allen lid van de NVvR, met aandacht voor diversiteit (M/V, academisch, STZ, geografie etc.). Deze jury beoordeelt en kiest een winnaar binnen 3 maanden na de submissie deadline. De Commissie Wetenschap wordt gevraagd om hun advies. 
  • Het door de NVvR ondersteunde promotieonderzoek dient te leiden tot academische promotie van de arts-assistent radiologie. Ten bewijze hiervan zal het proefschrift worden ingezonden naar de NVvR. In het proefschrift zal worden vermeld: ‘Dit proefschrift is tot stand gekomen met financiële ondersteuning door het Radiologie Research Fonds van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)’, ‘This thesis was financially supported by the Radiology Research Fund of the Radiological Society of the Netherlands (NVvR)’.
  • Door middel van rapportages halverwege en na afronding van het onderzoeksproject wordt de voortgang van het project gemonitord door de NVvR Commissie Wetenschap.
  • ​Wetenschappelijk onderzoek leidt tot kennisvermeerdering en verspreiding van deze nieuwe inzichten, bijvoorbeeld tijdens de NVvR Sandwichcursussen (SWCs). De arts-assistent onderzoeker kan worden gevraagd om over het promotieonderzoek te spreken tijdens een SWC of de Radiologendagen van de NVvR.

Toegekende projecten

  • 2022: Dhr. dr. J.J. (Jan-Jaap) Visser, Erasmus MC, Titel: Enabling Value impact assessment for Artificial Intelligence Tools in radiology (eVAIT)
  • 2020: Dhr. dr. H.C.M. (Harrie) van den Bosch, Catharina Ziekenhuis Eindhoven (i.s.m. LUMC, TU Delft), Titel: From bench-to-bedside diastolic function testing in heart failure: pressure-volume loops assessed from cardiovascular MRI and computational fluid dynamics.
  • 2018: Dhr. dr. S. (Bas) Hammer, Hagaziekenhuis (i.s.m. LUMC, Ziekenhuisgroep Twente), Titel: The value of 3T MRI in Ménière’s disease

 Documenten
- informatie tijdpad en projectbegroting ronde 2022 (gesloten) 
- aanvraagformulier RRF ronde 2022 (gesloten) 

pagina bijgewerkt: 19-04-2023