Project AI for imaging (AIFI) om landelijke infrastructuur te beproeven

De toename van radiologische onderzoeken zorgt voor druk op de beschikbare capaciteit, onder andere op die van radiologen. Hoewel er nog veel vragen zijn rondom de toegevoegde waarde van AI, wordt AI in toenemende mate gezien als een mogelijke oplossing voor een aantal problemen.

Het implementeren van AI brengt echter veel uitdagingen met zich mee, variërend van IT-integratie vraagstukken tot het opleveren van een sluitende business case. Een landelijke infrastructuur zou hierbij kunnen helpen. Het project AI for Imaging (AIFI) is een haalbaarheidsproject voor een landelijke infrastructuur waarbij wordt gekeken naar technische, klinische en financiële aspecten.

Het project AIFI is bij de leden van de sectie Techniek en het AI-netwerk van de NVvR onder de aandacht gebracht en er zijn twee webinars geweest voor potentieel geïnteresseerde pilotziekenhuizen. Het streven is om in 2024 de infrastructuur te testen in een vijftal ziekenhuizen, met AI voor drie klinische toepassingsgebieden, met 1 à 2 AI producten per toepassingsgebied.

Klik hier voor de volledige samenvatting van het project AIFI.