Presentatie jaarlijkse enquête jonge klaren aan opleiders

Tijdens de jaarlijkse Opleidersvergadering op 22 januari jl. heeft het bestuur van de sectie Juniorleden de resultaten van de enquête Jonge Klaren 2023 gepresenteerd. Hoe is het met de arbeidsmarkt voor jonge radiologen in de eerste vijf jaar na hun opleiding? Wat is de verhouding tijdelijke versus vaste aanstellingen? Hoe ervaren de jonge klaren de balans werk-privé, de samenwerking op hun afdeling en is hun werksituatie zoals ze wensen?

De enquête is in het najaar van 2023 aan 331 jonge klare radiologen gestuurd, die in de periode januari 2018 – september 2023 hun opleiding hebben afgerond (en nog steeds lid zijn van de NVvR). Er was een respons van 51%. Van de jonge klaren, die de enquête hebben ingevuld, heeft 61% een vast contract. Tweederde van de tijdelijke aanstellingen betreft een fellowship. Er is weinig echte werkeloosheid. Er is een stijging van het aantal vaste contracten ten opzichte van eerdere enquêtes, maar er wordt wel langer over gedaan om een vast contract te krijgen.

Alle resultaten van de enquête zijn voor NVvR-leden te vinden bij de presentaties van de Opleidersvergadering. Klik hier. In de volgende MemoRad zal van het sectiebestuur Juniorleden een artikel verschijnen met de analyse en conclusies.