Met AIFI bouwen aan een landelijke infrastructuur

Samen met vijf pilotziekenhuizen heeft het project AIFI (AI for Imaging) de afgelopen periode de eerste stappen gezet op weg naar mogelijk een landelijke infrastructuur voor gedeeld gebruik van AI-producten in de radiologische zorg.

AIFI is een haalbaarheidsproject in de praktijk, dat bestaat uit drie pijlers: technische realisatie, klinische inpassing in de workflow en de ontwikkeling van de business case. Diverse juridische aspecten worden daarbij meegenomen. De landelijke infrastructuur zal in eerste instantie worden beproefd met een selectie van CE-gemarkeerde AI-producten door vijf pilotziekenhuizen. Betrokken partijen zijn ZN, VZVZ, NVvR en (pilot)ziekenhuizen.

In januari 2024 hebben de kick-offs plaatsgevonden bij de vijf pilotziekenhuizen, te weten ZGT (Hengelo), Ziekenhuis Rivierenland (Tiel), Radboudumc (Nijmegen), Gelre Ziekenhuizen (Apeldoorn) en Catharina Ziekenhuis (Eindhoven). Vervolgens zijn de verschillende disciplines in de drie pijlers aan de slag gegaan. In de klinische pijler heeft de selectie van drie AI-toepassingsgebieden plaatsgevonden en worden momenteel de producteisen bepaald. In de technische pijler zijn door de ziekenhuizen de benodigde servers opgeleverd en worden de voorbereidingen getroffen om beelden naar AI-algoritmes te sturen via de infrastructuur van het Twiin portaal. In de pijler business case worden zorgpaden ontwikkeld en de mogelijke kosten en baten geïnventariseerd.

Op maandag 8 april en dinsdag 9 april wordt voor de tweede keer een webinar gegeven over het project AIFI en de stand van zaken na de eerste maanden. Klik hier om in te schrijven.

Inschrijven voor webinar op ma 8 april 17:00 - 18:00 of di 9 april 12:00 - 13:00

Voor deze webinar zijn alle radiologen uitgenodigd die meer willen weten van het project AIFI. Ook andere betrokkenen op de afdeling (aios, ICT, management, klinisch fysici, laboranten) zijn welkom om deel te nemen. Dit is een vervolg op de webinar in november 2023. In deze webinar zullen de eerste ervaringen worden gedeeld, variërend van de gezamenlijke besluitvorming voor specifieke klinische AI-toepassingsgebieden tot de technische implementatie.

Op de pagina AIFI onder sectie Techniek elders op de website is meer informatie te vinden en ook de mogelijkheid om te abonneren op mailings over het project AIFI.

Eerder nieuwsbericht: Project AI for imaging (AIFI) om landelijke infrastructuur te beproeven d.d. 14 november 2023