Hersentumoren volgen met perfusie MRI of niet?

Hoe kan de groei en ontwikkeling van een hersentumor het beste in beeld worden gebracht bij het vervolg van de behandeling? Na chirurgie, chemotherapie en/of radiotherapie vindt veelal follow-up plaats met MRI. Maakt het gebruik van perfusie MRI dan verschil voor het medisch beleid?

Een relevante vraag voor de dagelijkse praktijk en middels een zorgevaluatie (PERISCOPE) - met alle vijftien neuro-oncologische expertisecentra in Nederland en bijna 1.000 patiënten - zijn er antwoorden op gezocht. Het afgelopen jaar is hierover een proefschrift verschenen met een analyse van de verschillen met perfusie MRI, die nog zal worden aangevuld met een analyse van de kosteneffectiviteit en kwaliteit van leven-vragenlijsten, ingevuld door bijna 400 patiënten.

Uit eerste analyses blijkt dat perfusie MRI een verschil maakt in het beleid in de periode dat patiënten worden behandeld met chemotherapie. Een goed voorbeeld van radiologie als gids in de zorg en een waardevol onderzoek voor patiënten, zorgverleners en de samenleving om op Wereld Hersentumor Dag aandacht aan te geven.

Radiologische onderzoeken (röntgenfoto, echo, CT, MRI) kunnen het onderwerp zijn bij een zorgevaluatie, maar dragen ook bij aan het uitvoeren van zorgevaluaties van andere medische disciplines. De betrokkenheid van de NVvR en radiologen is daardoor gevarieerd en groot.

Doel van een zorgevaluatie is te onderzoeken of de ene vorm van diagnostiek of behandeling effectiever is dan de andere. Het programma Zorgevaluatie en Gepast gebruik (ZE&GG) is momenteel een belangrijke aanjager van zorgevaluaties. Lees bijvoorbeeld het bericht dat er wordt gezocht naar deelnemende centra voor zorgevaluaties.