Werven deelnemende centra voor zorgevaluaties dementie en colonca

De NVvR is betrokken bij nieuw zorgevaluatieonderzoek.
Het programma Zorgevaluatie en Gepast gebruik (ZE&GG) zoekt deelnemende centra voor deze studies, die vanuit hun praktijk kunnen meedenken over de onderzoeksopzet.

Geïnteresseerde centra kunnen deelnemen aan online informatiebijeenkomsten van ZE&GG over een aantal nieuwe zorgevaluatieonderzoeken-in-voorbereiding. Bij deze studies is een radioloog namens de NVvR afgevaardigd in de projectgroep.

CROSSROADS studie
Op donderdag 27 juni van 19:00 – 20:00 uur is er de (online) bijeenkomst, over de CROSSROADS-zorgevaluatie, een onderzoeksvoorstel gericht op de vraag of follow-up of complementerende chirurgie na de lokale excisie van een (pT1) coloncarcinoom het beste is voor de patiënt.

IMDEM studie
Op maandag 1 juli van 19:00 – 20:00 uur is er de (online) bijeenkomst, over de IMDEM-zorgevaluatie, een onderzoeksvoorstel gericht op de vraag of beeldvorming (MRI/CT) meerwaarde heeft bij de diagnose van dementie.

Klik hier voor meer informatie en een link voor inschrijving.