Cursus expertise NVvR

Op 9 oktober 2024 organiseert de NVvR-commissie Expertise in samenwerking met de Academie voor Medisch Specialisten een cursus expertise in Domus Medica Utrecht. Deze training is specifiek voor leden van een expertisepanel en radioloog-editors, die participeren in de procedure voor expertises in klachtsituaties, die de NVvR aanbiedt. Er zijn slechts 15 plekken voor deelname beschikbaar.

Leerdoelen:

  • Inzicht in procedures en rollen: u verkrijgt helder inzicht in de procedure en de rol van de wetenschappelijke vereniging.
  • Juridische kennisbasis: u leert de fundamentele wetskennis die essentieel is voor het effectief navigeren binnen het juridische landschap van expertiserapportages.
  • Overzicht van betrokken partijen: u doet kennis op van de partijen betrokken bij de expertiseprocedure, inclusief hun doelen, rollen en werkwijzen.
  • Impact van vraagstelling: u leert hoe de vraagstelling de procedure en de uitkomsten ervan beïnvloedt.
  • Bewustwording van valkuilen: u identificeert de valkuilen die kunnen voorkomen tijdens de expertiseprocedures en leert hoe deze te vermijden.
  • Toepassing in de praktijk: aan de hand van voorbeeldrapportages maakt u de vertaalslag naar de praktijk.

Programmadetails:
De training duurt van 09:00 tot 17:00 uur en omvat verschillende interactieve sessies en praktijkvoorbeelden. Voor een gezamenlijke lunch wordt gezorgd. Diverse experts, waaronder van onze eigen vereniging en het kennis- en dienstverleningscentrum van de Federatie, verzorgen de training. Accreditatie is aangevraagd.

Aanmelden:
Deelnemers betalen een bijdrage van 150 euro, overige onkosten worden gedragen door de NVvR. Inschrijven is tot en met 24 mei 2024 mogelijk via deze link. Na aanmelding krijgt u uiterlijk op 1 juni bericht of u kunt deelnemen en ontvangt u een betaalverzoek.

Wanneer de belangstelling het aantal beschikbare plaatsen overstijgt, wordt overwogen om de cursus op een later tijdstip te herhalen.

Lees meer:

Expertiseprocedure NVvR
Expertisebijeenkomst 19-09-2022